macOS High Sierra

Visa, spara eller radera bilagor

Det finns flera sätt att arbeta med bilagor i de brev som du får.

Öppna Mail åt mig

Visa bilagor

Gör något av följande:

  • Öppna en bilaga som visas som en symbol: Dubbelklicka eller klicka hårt på symbolen. Bilagan öppnas i ett annat program, till exempel Förhandsvisning eller Textredigerare.

  • Förhandsvisa bilagor (utan att öppna dem): Markera bilagan och tryck på mellanslagstangenten. För pekaren över brevhuvudet, klicka på Bifoga och välj Överblicka. Förhandsvisa bilagor som ett bildspel i helskärmsläge genom att hålla ned alternativtangenten när du väljer Överblicka. Du kan också klicka hårt på en bilaga när du vill förhandsvisa den.

  • Visa en bilaga som en symbol: Kontroll-klicka på en bilaga som visas i brevet (till exempel ett PDF-dokument på en sida) och välj sedan Visa som symbol från kontextmenyn. Om du vill visa bilagan igen kontroll-klickar du på den och väljer Visa på plats.

Beroende på vad du har ställt in på inställningspanelen Kontoinformation i Mail hämtar Mail automatiskt bilagor som du tar emot.

Spara bilagor

Gör något av följande:

  • För pekaren över brevhuvudet, klicka på Bifoga , välj Spara alla eller klicka på namnet på en bilaga och välj sedan var filerna ska sparas. Du kan också välja Arkiv > Spara bilagor.

  • Dra en bilaga till skrivbordet om du vill spara den där.

Som förval sparar Mail bilagor i mappen Hämtade filer som finns i Dock. Om du vill ange en annan förvald mapp väljer du Mail > Inställningar, klickar på Allmänt och markerar en mapp.

Radera bilagor

  • Välj Brev > Ta bort bilagor. Brevet finns kvar i brevlådan och får en anmärkning om att alla bilagor har tagits bort manuellt. För IMAP-konton raderas bilagorna även från e-postservern och kan inte hämtas.

När du raderar ett brev med en bilaga raderas normalt även bilagan. Du kan ändra den här inställningen genom att välja Mail > Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på popupmenyn Ta bort ej redigerade hämtningar och välja ett alternativ. Mail raderar inte bilagor du har sparat.

Om du skickar eller vidarebefordrar bilder eller PDF-dokument som du fått till andra kan du märka bilagorna med kommentarer, skisser eller en signatur innan du sänder dem.