macOS High Sierra

Flytta eller kopiera brev

Du kan flytta och kopiera brev mellan brevlådor och mappar.

Öppna Mail åt mig

  • Flytta brev: Dra ett eller flera brev till en brevlåda i favoritfältet eller i sidofältet i Mail. Du kan också kontroll-klicka på ett brev, välja Flytta till och sedan välja en brevlåda (eller använda Touch Bar).

    I Mail visas den brevlåda som det är mest sannolikt att du vill flytta ett brev till, baserat på hur du har flyttat brev tidigare. Om du till exempel flyttar brev från en viss person till en brevlåda som heter Resor kan du använda kommandot Flytta till ”Resor” för andra brev från den personen. Om det inte går att föreslå en brevlåda är Brev > Flytta till föreslagen brevlåda nedtonat.

  • Kopiera brev: Håll ned alternativtangenten när du drar brev till en annan brevlåda. Du kan också kontroll-klicka på ett brev, välja Kopiera till och sedan välja en brevlåda.

Om du har ett IMAP-konto och inte kan flytta brev kan det bero på att breven innehåller felaktiga tecken (som oftast brukar läggas till av en e-postserver), är för stora eller att du har överskridit kontoleverantörens lagringsgräns.

Du kan använda regler som automatiskt flyttar vissa brev till olika brevlådor.