macOS High Sierra

Se till att brevlådor inte blir för stora

Om inkorgen eller andra brevlådor är så stora att det är svårt att hitta brev, eller om du vill minska lagringsutrymmet som Mail använder på datorn, kan du försöka med något av de här förslagen.

Öppna Mail åt mig

  • Radera brev du inte längre behöver, framför allt brev med stora bilagor.

  • Spara bilagor på datorn och radera sedan bilagorna från breven.

  • Ordna breven genom att skapa fler brevlådor. Om du t.ex. har brev som handlar om reseplaner kan du skapa en brevlåda som heter Resor och flytta reserelaterade brev till den brevlådan.

  • Använd regler till att automatiskt flytta inkommande brev från inkorgen till andra brevlådor. Du kan t.ex. skapa en regel som flyttar brev som handlar om resor till brevlådan Resor när du tar emot dem. Du kan också använda regler för brev som redan finns i brevlådor.