macOS High Sierra

Inställningspanelen Läsa

Du gör inställningar för hur brev ska visas på inställningspanelen Läsa i Mail.

Om du vill se dessa inställningar väljer du Mail > Inställningar och klickar sedan på Läsa.

Öppna Mail åt mig

Använd klassisk layout

Som förval visas breven bredvid listan med brev. Om breven ska visas under brevlistan (klassisk layout) markerar du kryssrutan.

Visa etiketten Till/Kopia i brevlistan

Inkludera etiketten Till eller Kopia som en hjälp att identifiera brev som skickas direkt till dig eller där du är kopierad som mottagare.

Detta alternativ visas inte när du använder den klassiska layouten.

Visa kontaktbilder i brevlistan

Visa en bild på avsändaren om det finns någon.

Detta alternativ visas inte när du använder den klassiska layouten.

Förhandsvisning i lista

Antalet rader från brevet som ska visas i brevlistan.

Flytta avfärdade brev till

Välj om du vill radera ett brev eller eller flytta det till brevlådan Arkiv när du sveper åt vänster på ett brev i brevlistan.

Den här inställningen avgör även om du kan radera eller arkivera brev via notiserna i Mail.

Visa brevhuvuden

Visa förvalda eller anpassade fält i brevhuvuden.

Om du vill lägga till fält klickar du på popupmenyn, väljer Anpassade, klickar på Lägg till och anger sedan namnet på ett brevhuvud, exempelvis Return-Path.

Visa olästa brev med fetstil

I klassisk layout visas olästa brev med fet stil så att du kan skilja dem från brev som du har läst.

Läs in fjärrinnehåll i brev

När fjärrinnehåll hämtas från en server kan det röja information om datorn. Du kan avmarkera alternativet för ökad säkerhet, men det kan göra att vissa brev inte visas korrekt.

Fjärrinnehåll visas inte i brev som Mail markerar som skräp.

Använd smarta adresser

Visa mottagarnas namn men inte deras e-postadresser (om mottagarna finns i programmet Kontakter, på listan över tidigare mottagare eller på en server i nätverket).

Markera brev med färg när de inte är grupperade

När konversationer är avstängda kan du markera breven i en konversation i brevlistan så att de blir enklare att hitta. Klicka på färgkällan för att välja en markeringsfärg.

Inkludera relaterade brev

Ta med relaterade brev (som finns i andra brevlådor) när du tittar på en konversation.

Markera alla brev som lästa när en konversation öppnas

Markera alla olästa brev i en konversation som lästa när du öppnar det första brevet i konversationen.

Visa de senaste breven överst

Visa det senaste brevet i en konversation överst i förhandsvisningsområdet. Om den är avmarkerad visas det äldsta brevet först.