macOS High Sierra

Inställningspanelen Kontoinformation

Du ställer in eller visar allmänna alternativ för e-postkontot på inställningspanelen Kontoinformation.

Om du vill se dessa inställningar väljer du Mail > Inställningar, klickar på Konton och klickar sedan på Kontoinformation.

Öppna Mail åt mig

Aktivera det här kontot

Aktivera eller avaktivera ett konto. När du avaktiverar ett konto kopplas det ned och kontots brevlådor och brev visas inte i Mail.

Status

Visar om kontot är online eller offline.

Beskrivning

Namnet på kontot. Detta namn visas i Mail, till exempel i sidofältet.

E-postadress

E-postadressen du vill använd till att skicka brev. Om du har ett Exchange-konto är det den primära e-postadressen för kontot på Exchange-servern.

Om du vill ändra namnet som visas i dina brev, eller om du vill skapa ett e-postalias, klickar du på popupmenyn E-postadress och väljer Redigera e-postadresser.

Om du redan använder alias visas de i popupmenyn E-postadress. De visas även på popupmenyn Från när du skriver ett nytt brev.

Hämta bilagor

Mail hämtar alltid mediebilagor (som bild-, PDF-, video- och ljudfiler) som du tar emot.

Om du vill att Mail ska hämta andra typer av bilagor automatiskt (t.ex. kalkylblad eller komprimerade filer) klickar du på popupmenyn och väljer ett alternativ:

Alla: Mail hämtar alltid dessa bilagor.

Senaste: Mail hämtar endast den här typen av bilagor som har tagits emot inom de senaste 15 månaderna.

Ingen: Mail hämtar inte någon av dessa bilagor.

Mail hämtar bilagor som du tar emot och lägger dem i en särskild mapp i hembiblioteksmappen.

Skicka stora bilagor med Mail Drop

Skicka stora bilagor med iCloud. Läs mer om Mail Drop i Lägga till bilagor.

Det här alternativet är tillgängligt för IMAP- och Exchange-konton.