konversation

En gruppering med mejl. En mejlgrupp som ingår i samma ”konversation” (eller tråd) i mejllistan snarare än varje enskilt svar. Om du visar mejlen konversationsvis är det enklare att följa en tråd, och det gör mejllistan mer överskådlig.