e-postserver

En dator som hanteras av en e-postleverantör och fungerar som ett digitalt postkontor. Den gör det möjligt att skicka mejl från avsändare till mottagare. E-postservrar för utgående e-post (kallas ofta för SMTP-servrar) tar hand om e-post som skickas. E-postservrar för inkommande post tar hand om mejl som du tar emot. För IMAP-konton (som iCloud eller Gmail) sparas kopior av mejl på servern för inkommande e-post tills de raderas.