brandvägg

En brandvägg är en säkerhetsfunktion som skyddar datorn mot oönskade anslutningar från internet och andra nätverk. Du kan slå på eller stänga av brandväggen på datorn och ställa in alternativ för den på panelen Brandvägg i systeminställningspanelen Säkerhet och integritet. Öppna panelen genom att välja Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Brandvägg.