synkronisera

Att uppdatera en iPod, iPhone, iPad eller Apple TV så att den innehåller samtliga eller vissa utvalda musik- och videofiler samt annat innehåll från iTunes-biblioteket. Kort för synkronisera.