macOS High Sierra

Ändra en boks utseende

Till skillnad från en riktig bok kan du ändra utseendet på en bok i iBooks. Du kan t.ex. välja att visa en eller två sidor åt gången, eller visa boken i helskärmsläge. Du kan även ändra typsnitt, sidfärg och annat i vissa böcker.

Öppna iBooks åt mig

 • Ändra hur sidorna visas: Öppna boken och välj sedan Innehåll > Ensidig eller Dubbelsidig.

  Du kan också göra bokens fönster större eller mindre tills du ser en eller två sidor (bara dra i sidorna).

 • Visa böcker i helskärmsläge: Klicka på den gröna helskärmsknappen i det övre vänstra hörnet. Läs mer om helskärmsläget i Använda program i helskärmsläge eller delad vy.

 • Ändra typsnittsstorlek och stil: Flytta pekaren till toppen av boken och klicka på utseendeknappen . Klicka på en knapp för att göra typsnittet större eller mindre och välj ett typsnitt under Boktypsnitt.

  Om utseendeknappen inte visas går det inte att ändra bokens typsnitt.

 • Ändra sidfärgen: Flytta pekaren till bokens överkant, klicka på utseendeknappen och välj sedan Vit, Sepia, Grå eller Natt.

  Om alternativen för sidfärg inte visas går det inte att ändra sidfärgen i boken.

 • Ändra styckejusteringen: Välj iBooks > Inställningar, klicka på Allmänt och markera Låt rader brytas naturligt eller Marginaljustera text.

 • Ändra avstavningen: Välj iBooks > Inställningar, klicka på Allmänt och markera eller avmarkera Avstava ord automatiskt.