Användarhandbok för Typsnittsbok

för macOS Mojave

Fönstret Typsnittsbok med ett nyligen installerat typsnitt.

Gör texten roligare

Hämtat ett nytt, snyggt typsnitt från webben? Installera det med Typsnittsbok så kan du använda det i alla program.

Hur du installerar typsnitt

Fönstret Typsnittsbok med typsnittssamlingen Modern.

Kom åt de typsnitt du använder mest

Ordna typsnitten i samlingar och bibliotek så att du snabbt kan komma åt de typsnitt som du använder jämt.

Hur du skapar typsnittssamlingar och bibliotek

Fönstret Typsnittsbok med typsnittet Apple Color Emoji.

Välj det bästa typsnittet

Vet du inte hur ett visst typsnitt ser ut? Visa typsnittet i Typsnittsbok så får du se ett prov på olika tecken på skärmen, eller skriv ut en provkarta.

Visa och skriva ut typsnitt

Klicka på innehållsförteckningen upptill på sidan för att bläddra i användarhandboken för Typsnittsbok.