macOS High Sierra

Välja vilken kamera eller mikrofon som ska användas

Om datorn är ansluten till flera externa kameror eller mikrofoner kan du välja vilken du ska använda för ditt röst- eller videosamtal i FaceTime.

Öppna FaceTime åt mig

  • I FaceTime väljer du en kamera eller mikrofon från menyn Video.

    Om inga kameror eller mikrofoner visas använder FaceTime den inbyggda kameran och mikrofonen. Om du vill veta mer läser du Använda den inbyggda kameran.