macOS High Sierra

Ställa in ringsignaler

Du kan ange en förvald ringsignal för samtliga inkommande röst- och videosamtal i FaceTime och telefonsamtal på datorn, och ändra ringsignalen eller SMS-signalen för särskilda uppringare.

Öppna FaceTime åt mig

  • Ändra förvald ringsignal: Välj FaceTime > Inställningar, klicka på Inställningar, klicka på popupmenyn Ringsignal och välj en ny ringsignal.

  • Ändra ringsignalen eller meddelandesignalen för en viss uppringare: Redigera uppringarens kontaktkort i Kontakter. Läs mer i Ändra dina kontakter.

När du väljer en ny ringsignal eller SMS-signal spelas den upp, såvida inte ljudet är avstängt på datorn.