macOS High Sierra

Uppdatera macOS och program

App Store håller koll på uppdateringar för macOS och program du har köpt med ditt Apple-ID.

När en uppdatering finns tillgänglig får du en notis. Du ser också en bricka med antalet tillgängliga uppdateringar i verktygsfältet i App Store och på App Store-symbolen i Dock.

Brickor i App Store-fönstret och på App Store-symbolen i Dock visar att uppdateringar är tillgängliga.

Öppna App Store åt mig

Uppdatera ett program via App Store

 • Uppdatera från panelen Uppdatera: Klicka på Uppdatera i verktygsfältet och gör sedan något av följande:

  • Uppdatera alla program nu: Klicka på Uppdatera alla.

  • Uppdatera alla program senare: Klicka på visningstriangeln bredvid Uppdatera alla och välj ett alternativ.

   Om du väljer att installera alla uppdateringar i natt installeras de mellan 02:00 och 05:00. Om du installerar uppdateringar som kräver att datorn startas om visas ett meddelande före uppdateringen så att du kan skjuta på den om det behövs.

 • Uppdatera från områdena I blickfånget, Topplistor och Kategorier: Klicka på Uppdatera.

  En programinformationsbubbla med en uppdateringsknapp.

Uppdatera macOS via App Store

 • Klicka på länken Mer under en macOS-uppdatering så får du information om uppdateringen och kan se om det finns uppdateringar för enskilda komponenter i macOS (t.ex. Safari, iTunes osv.).

  Obs! Obligatoriska säkerhetsuppdateringar installeras automatiskt.

Uppdatera från Apple-menyn

 1. Visa om det finns tillgängliga uppdateringar genom att öppna Apple-menyn.

  Antalet uppdateringar visas till höger om App Store.

 2. Välj App Store för att hämta uppdateringarna.

 3. När App Store har öppnats klickar du på Uppdatera i verktygsfältet.

Uppdatera via notisen Uppdateringar tillgängliga

Om du får en notis om att en programuppdatering är tillgänglig kan du hämta uppdateringen utan att öppna App Store.

 • Gör något av följande i notisen:

  • Uppdatera alla program nu och starta om: Klicka på Starta om.

  • Uppdatera alla program senare: Klicka på Senare och välj ett alternativ.

Låt App Store leta efter uppdateringar automatiskt

 1. Välj App Store > Inställningar.

  Öppna inställningspanelen App Store åt mig

 2. Markera Leta efter uppdateringar automatiskt och markera sedan valfria relaterade alternativ.

Mer information finns i Om obligatoriska säkerhetsuppdateringar.

Automatiskt hålla macOS och program uppdaterade

Du kan låta datorn hämta och installera macOS- och programuppdateringar automatiskt.

 1. Välj App Store > Inställningar.

 2. Välj ”Leta efter uppdateringar automatiskt” och markera sedan ”Installera programuppdateringar” om du vill att datorn ska installera programuppdateringar automatiskt, eller ”Installera macOS-uppdateringar” om du vill att datorn ska installera macOS-uppdateringar automatiskt.