Om du behöver hjälp med att återskapa en iCloud-säkerhetskopia

Använd dessa steg när du behöver lösa problem som du kan få när du återskapar din enhet från en iCloud-säkerhetskopia. 

Visa allt | Dölj allt

Allmänna frågor

Hur återskapar jag en iCloud-säkerhetskopia om min enhet redan är klar att använda? 

Du måste radera alla data och inställningar från enheten. Kontrollera först att du har en iCloud-säkerhetskopia som du kan återskapa:

 1. Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring. Därefter trycker du på enhetens namn för att visa listan med iCloud-säkerhetskopior.
 2. Kontrollera datum för säkerhetskopian. Endast det som iCloud säkerhetskopierade det datumet återskapas.

När du har kontrollerat att det finns en iCloud-säkerhetskopia utför du dessa steg:

 1. Anslut enheten till en strömkälla och se till att den är ansluten till internet via Wi-Fi.
 2. Följ instruktionerna för att återskapa iOS-enheten från en iCloud-säkerhetskopia. Du ska bland annat kontrollera att enheten har den senaste versionen av iOS.

Varför finns det inga iCloud-säkerhetskopior tillgängliga för min enhet?

Om du går till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring och trycker på enhetens namn ska listan med iCloud-säkerhetskopieringar visas. Du kan även kontrollera iCloud-säkerhetskopior från din dator: Öppna inställningarna för iCloud (om du använder OS X) eller iCloud-kontrollpanelen (om du använder Windows), klicka på Hantera och sedan på Säkerhetskopior.

Om listan med iCloud-säkerhetskopior är tom eller nedtonad, överväger du följande möjligheter:

 • Din enhet har kanske aldrig genomfört en hel säkerhetskopiering till iCloud. För säkerhetskopieringar som inte slutförts visas inte storlek eller datum och du kan inte använda dem för att återskapa enheten. Kontrollera att du har följt instruktionerna för säkerhetskopiering av en iOS-enhet till iCloud.
 • Din enhet använder en tidigare version av iOS än den som användes för att skapa säkerhetskopian. Uppdatera till den senaste versionen av iOS och prova sedan att återskapa din enhet från iCloud igen.
 • Din säkerhetskopia kan ha skapats med ett annat iCloud-konto. När du återskapar enheten från iCloud kan du via inställningsassistenten trycka på Tillbaka och gå tillbaka till inloggningen för iCloud. Om du har flera iCloud-konton loggar du in på varje konto, tills du hittar kontot som kan använda säkerhetskopian.
 • Om du inte har säkerhetskopierat iOS-enheten i iCloud på 180 dagar eller mer, förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopior som är knutna till enheten. Läs Villkor för iCloud för mer information. 

Hur kontrollerar jag att processen att återskapa pågår?

Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. När enheten återskapas är inställningar för iCloud-säkerhetskopiering nedtonade och du kan trycka på alternativet som avbryter processen. 

Vilken säkerhetskopia ska jag återskapa från?

iCloud lagrar de tre senaste säkerhetskopiorna för varje enhet som är kopplad till ditt iCloud-konto. Varje säkerhetskopia visar datum och tid för när den skapades, samt namnet på enheten som säkerhetskopian skapades från. Såvida du inte vill återskapa en äldre säkerhetskopia, väljer du den senaste säkerhetskopian för den aktuella enheten.

Kan jag återskapa min iPhone eller iPod touch med en säkerhetskopia från min iPad?

Du kan återskapa iOS-säkerhetskopior över flera enheter, med några undantag:

 • Kamerarullens bilder finns bara på den lokala enheten. Det går till exempel inte att återskapa bilder från kamerarullen på en iPhone eller iPod touch till en iPad. 
 • Dina appar återskapas förutsatt att de är kompatibla med enheten. Det går till exempel inte att återskapa en app som endast är kompatibel med iPad till din iPhone.
 • Enheten måste ha samma eller en senare version av iOS än den som användes när säkerhetskopian skapades. Uppdatera till den senaste versionen av iOS och prova att återskapa igen. 

 

Varningar och andra problem

När jag försöker återskapa i iOS 6 uppmanas jag att ange mitt gamla Apple-ID.

Om du använder iOS 6 och säkerhetskopierade din iOS-enhet innan du uppdaterade ditt Apple-ID, kan du bli uppmanad att ange ditt gamla Apple-ID om du försöker återskapa från den säkerhetskopian. Gör något av följande:

 • Uppdatera enheten till iOS 7. I iOS 7 uppdateras dina iCloud-inställningar automatiskt med rätt Apple ID, istället för det gamla som sparades i kopian.
 • Om du vill fortsätta att använda iOS 6 ändrar du ditt Apple-ID till det som du hade när du skapade kopian och börjar återskapa igen. Ändra tillbaka till det nya Apple-ID:t när informationen har återskapats och säkerhetskopiera därefter enheten till ditt nya ID.

Jag blir ombedd att ange flera olika Apple-ID:n och lösenord under återställningen.

Du kan uppmanas att ange ditt Apple-ID och alla lösenord till dina iTunes Store-, App Store- och iBooks Store-konton. Det är normalt och ser till att dina inköpta objekt återskapas. Om din säkerhetskopia innehåller inköp från flera Apple-ID:n eller om du har fört över musik, filmer eller TV-program från någon annans iTunes-bibliotek, blir du ombedd att ange lösenordet för varje Apple-ID.

Jag får anslutningsvarningar när jag återskapar.

Efter att dina inställningar och konton har återskapats, startar enheten om och börjar hämta din inköpta musik, dina filmer, TV-program, appar, böcker, kamerarullen och annat innehåll. Du kan använda din enhet under tiden, men om du får en varning eller har svårt att slutföra återskapningen, ansluter du enheten till en strömkälla och ser till att den är ansluten till internet via Wi-Fi. Vänta sedan tills enheten har återskapats innan du använder den.

Var hittar jag mer information om meddelanden som jag fick när enheten återskapades?

Mer information om meddelanden som kan visas när enheten återskapas finns i iCloud: Läs om varningsmeddelanden vid återställning från en iCloud-säkerhetskopia.

Om du inte kommer ihåg texten i de meddelanden du får, kan du ta en skärmbild av dem på iOS-enheten. Tryck på hem- och låsknappen samtidigt så att en bild av den aktuella skärmen sparas till kamerarullen eller i bildbiblioteket.

Processen att återskapa tar lång tid att slutföra.

Hur lång tid det tar att återskapa beror på din geografiska region och hur snabb din internetanslutning är. Även med en snabb internetanslutning kan processen ta mellan en till fyra timmar per gigabyte att slutföra. 

Om du reser mellan länder kan processen att återskapa ta längre än vanligt. iCloud är inställt för att ge bästa möjliga resultat för den geografiska region du oftast ansluter till internet från. När du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia är iCloud inställt för att ge bästa möjliga resultat i den geografiska region där du var när du skapade säkerhetskopian. 

 

Mer hjälp

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
54% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)