Få hjälp med iCloud Kontakter

Läs om vad du ska göra om du har problem med iCloud Kontakter. Dina kontakter kan till exempel vara dubbletter eller inte visas alls.

Prova dessa steg först:

 1. Läs igenom systemstatussidan och kontrollera att inga problem påverkar iCloud Kontakter.
 2. Se till att du har kopior av dina kontakter. Om du inte har någon kopia kan du skapa en.

Om du ser dubblettkontakter kan du få hjälp med att ta bort dem.

Ta reda på vad du ska göra nu genom att välja det operativsystem som du har problem med:
iOS
OS X Lion eller senare
iCloud.com
Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

iOS

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Se till att iCloud Kontakter är aktiverat

Tryck på Inställningar > iCloud på din iPhone, iPad eller iPod touch och se till att Kontakter är påslaget.

Uppdatera iOS-enheten

Se till att du använder iOS 5 eller senare. Du kan se din version genom att gå till Inställningar > Allmänt > Om > Version.

Om problemet kvarstår installerar du den senaste version av iOS som stöds av din enhet.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Försök att gå till www.apple.com/se i Safari. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte dina iCloud-kontakter i appen Kontakter. Du kan få hjälp med din internetanslutning.
 2. Öppna en säker webbplats från din iOS-enhet för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Kontakter kräver åtkomst till port 443 för att pusha uppdateringar till och från servrarna för iCloud Kontakter.

Uppdatera dina kontakter

Om dina senaste ändringar inte syns i Kontakter på din iOS-enhet, provar du att uppdatera skärmen:

 • I iOS 7 öppnar du Kontakter, trycker på Grupper i det övre vänstra hörnet och sveper sedan nedåt för att uppdatera listan med grupper.
 • I iOS 6 och iOS 5 öppnar du Kontakter, trycker på Grupper i det övre vänstra hörnet och trycker sedan på knappen Uppdatera i det övre vänstra hörnet.

Kontrollera dina inställningar.

Se till att din enhet är inställd på att visa iCloud-kontakter:

 1. Öppna Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Se till att Alla iCloud är markerat.

Se om en kontakt lagras i iCloud eller en annan tjänst, som Google eller Yahoo:

 1. Öppna Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Avmarkera alternativet Alla [konto] för tredjepartstjänsten, till exempel Gmail eller Yahoo.
 3. Se till att Alla iCloud är markerat.
 4. Visa dina kontakter. Om kontakten inte visas, existerar den i ett tredjepartskonto.
 5. Du kan importera kontakten från en tredjepartstjänst till iCloud. iCloud synkroniserar inte kontakter som är associerade med en annan tjänst.

Du måste se till att iCloud är ditt standardkonto för Kontakter:

 • Om du vill att nya kontakter ska visas automatiskt på dina enheter.
 • Om du synkroniserar kontakter med flera konton på din enhet (iCloud, Gmail, Yahoo) och aktuella ändringar av Kontakter på din iOS-enhet inte visas på dina övriga enheter.

Se om iCloud är ditt standardkonto:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Tryck på Standardkonto vid Kontakter.
 3. Se till att iCloud är markerat.

Starta om Kontakter.

Stäng och starta om appen Kontakter på din iOS-enhet:

iOS 7:

 1. Visa alla öppna appar genom att trycka två gånger på hemknappen.
 2. Leta reda på förhandsvisningen av Kontakter och svep den uppåt för att avsluta appen.
 3. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
 4. Vänta en minut och öppna sedan appen Kontakter igen.

iOS 6 eller iOS 5:

 1. Tryck snabbt två gånger på hemknappen för att öppna flerfunktionsmenyn.
 2. Håll symbolen för Kontakter intryckt tills den vibrerar.
 3. Tryck på X så att den tas bort den från listan.
 4. Tryck på hemknappen om du vill gå tillbaka till hemskärmen.
 5. Vänta en minut och öppna sedan appen Kontakter igen.

Slå på och av iCloud Kontakter

 1. Tryck på Inställningar > iCloud.
 2. Stäng av Kontakter.
 3. Du kan välja Radera från min [enhet] om dina data finns på icloud.com/contacts och på en eller flera av dina enheter. I annat fall väljer du Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och slå sedan på Kontakter igen.

Starta om enheten

Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt och dra sedan skjutreglaget när du uppmanas stänga av. Slå på enheten igen.

OS X Lion eller senare

Du kan använda dessa steg med Kontakter på OS X Mountain Lion eller senare eller Adressbok på OS X Lion. Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Se till att iCloud Kontakter är aktiverat

Välj Apple () > Systeminställningar, klicka på iCloud och välj Kontakter. 

Se vilken version av OS X du använder

Se till att du använder OS X Lion 10.7.5 eller senare. Hitta din OS X-version och bygginformation.

Kontrollera internetanslutningen

 • Försök att gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet uppdateras inte iCloud-kontakterna i Kontakter eller Adressbok. Få hjälp med din internetanslutning.
 • Öppna en säker webbplats för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Safari behöver åtkomst till port 443 för att skicka och hämta uppdateringar till och från servrarna för iCloud Kontakter.

Kontrollera din kontoinformation

Välj Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud. Kontrollera att du är inloggad på samma iCloud-konto som du använder på dina andra enheter.

Uppdatera Kontakter eller Adressbok

Om aktuella ändringar inte visas i Kontakter eller Adressbok kan du försöka uppdatera genom att avsluta och starta appen igen.

Kontrollera dina inställningar.

Se till att kontakterna synkroniserar via iCloud och inte via en tredje part, till exempel Google eller Yahoo. iCloud synkroniserar inte kontakter som är associerade med en annan tjänst.

 1. Öppna Kontakter (eller Adressbok på OS X Lion).
 2. Klicka på Alla [iCloud-kontonamn] i det vänstra sidofältet.
 3. Sök efter den kontakt som inte synkroniserats på rätt sätt.
 4. Om kontakten inte visas innebär det att den ligger hos ett tredjepartskonto och inte iCloud.
 5. Du kan importera kontakten från ett tredjepartskonto till iCloud.

Om dina senaste ändringar av kontakter i OS X inte visas på dina andra enheter och du synkroniserar kontakter med flera konton på din enhet (iCloud, Gmail, Yahoo), kontrollerar du att iCloud är ditt förvalda konto för Kontakter:

 1. Öppna Kontakter (eller Adressbok i OS X Lion).
 2. Välj Kontakter > Inställningar (eller Adressbok > Inställningar i OS X Lion).
 3. På fliken Allmänt kontrollerar du att ditt iCloud-konto är standardkonto.

När du har ställt in iCloud Kontakter kan det hända att du måste avsluta och öppna Kontakter eller Adressbok på Mac-datorn på nytt. Kontrollera sedan att du har konfigurerat kontot på rätt sätt i Kontakter eller Adressbok:

 1. Öppna Kontakter (eller Adressbok i OS X Lion).
 2. Välj Kontakter > Inställningar (eller Adressbok > Inställningar i OS X Lion).
 3. Klicka på Konton.
 4. Kontrollera att ditt iCloud-konto har rätt namn i fältet Apple-ID.

Slå på och av iCloud Kontakter

 1. Avsluta Kontakter (eller Adressbok i OS X Lion).
 2. Välj Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud.
 3. Avmarkera Kontakter.
 4. Klicka på Behåll kontakter.
 5. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 6. Öppna Systeminställningar och välj iCloud.
 7. Välj Kontakter.
 8. Öppna Kontakter (eller Adressbok).

Starta om datorn

Starta om datorn och kontrollera problemet.

iCloud.com

 1. Om du har problem med webbaserade iCloud-kontakter på icloud.com/contacts, kontrollerar du webbläsaren.
 2. Gå till iCloud Hjälp och sök efter information om problemet.
 3. Om du inte ser uppdateringar från andra enheter eller om Kontakter inte visas som förväntat ska du växla till en annan app. Växla genom att klicka på iCloud i det övre vänstra hörnet i webbläsarfönstret. Markera sedan den app, till exempel Kalender, som du vill använda.
 4. Gå tillbaka till Kontakter.
 5. Om problemet kvarstår loggar du ut från iCloud:
  1. Klicka på ditt namn längst upp till höger.
  2. Välj Logga ut.
  3. Logga in igen.

Om det uppstår problem vid användning av iCloud Kontakter på webben kan ett meddelande med knappen Skicka till Apple visas. Om du klickar på den här knappen kan du bidra till att lösa problem med iCloud.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven för iCloud.

iCloud-kontrollpanelen har inte stöd för Outlook 2010 Personal Edition.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Försök att gå till www.apple.com/se. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte iCloud-kontakter och -händelser i Outlook. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Öppna en säker webbplats för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Outlook behöver åtkomst till port 443 för att skicka och hämta uppdateringar till och från servrarna för iCloud-kontakter.

Kontrollera dina inställningar.

Öppna iCloud-kontrollpanelen och se till att du är inloggad på samma iCloud-konto på alla enheter.

Uppdatera Outlook

Om du nyligen gjort ändringar i Outlook och de inte flyttas till dina andra enheter, eller vice versa, klickar du på knappen Uppdatera i Outlook.

Slå på och av iCloud Kontakter

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud-kontrollpanelen:
  • I Windows 8.1 går du till startskärmen och klickar på nedpilen Nedpil längst ned till vänster. Klicka sedan på iCloud-programmet.
  • I Windows 8 går du till startskärmen och klickar på iCloud-panelen.
  • I Windows 7 och Vista väljer du Start-menyn > Alla program > iCloud > iCloud.
 3. Avmarkera kryssrutan Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter och klicka på Använd.
 4. Vänta några sekunder, markera Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter och klicka på Använd.
 5. Öppna Outlook.

Kontrollera att iCloud Outlook-tillägget är aktivt i Outlook

Följ dessa steg för Outlook 2013 och 2010 för att kontrollera att iCloud Outlook-tillägget är aktivt:

 1. Öppna Outlook 2013 eller 2010.
 2. Klicka på Arkiv-menyn.
 3. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 4. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
 5. Titta på listan med tillägg vid Aktiva programtillägg.
 6. Leta efter iCloud Outlook-tillägget.

Följ dessa steg för Outlook 2007 och för att kontrollera att iCloud Outlook-tillägget är aktivt:

 1. Öppna Outlook 2007
 2. Välj Säkerhetscenter i menyn Verktyg.
 3. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
 4. Titta på listan med tillägg vid Aktiva programtillägg.
 5. Välj iCloud Outlook-tillägget.

Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2013 och 2010 väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
 • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.

Starta om datorn

Kontrollera om problemet lösts när du startat om datorn.

Leta upp dina kontakter i Microsoft Outlook

Lär dig hur du hanterar tillägg i Microsoft Outlook.

När du slår på Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter i iCloud-kontrollpanelen kopierar iCloud dina kontaktdata från PST-filen som är standard i Outlook till iCloud. Sedan tas kontakterna bort från PST-filen genom att placera den i mappen Borttaget i Outlook. Kontaktdata sparas sedan i iCloud-data i Outlook så att ändringar kan skickas till och från Outlook av iCloud.  

När du har aktiverat Kontakter i iCloud-kontrollpanelen ser du till att du letar efter dina data i iCloud-mappen i Outlook. Om du behöver kan du visa den borttagna filen genom att leta i Borttagna objekt i mapplistan i Outlook. iCloud tar inte bort dina data, de flyttas bara till iCloud.

Läs mer

Läs om hur du använder Facebook, Twitter och iCloud Kontakter

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
44% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)