Om säkerhetsinnehållet i tvOS 15.2

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 15.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 15.2

Släpptes 13 december 2021

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: tolkning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30960: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork Proxies

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: användartrafik kan oväntat läckas till en proxyserver trots PAC-konfigurationer

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30966: Michal Rajcan på Jamf, Matt Vlasach på Jamf (Wandera)

ColorSync

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel vid bearbetning av ICC-profiler åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30926: Jeremy Brown

CVE-2021-30942: Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: tolkning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30962: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 maj 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30957: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Uppdaterades 25 maj 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: uppspelning av en skadlig ljudfil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30958: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Crash Reporter

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30945: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-31013: Daniel Lim Wee Soong från STAR Labs

Lades till 7 juni 2023

Game Center

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app med skadligt innehåll kan läsa känslig kontaktinformation

Beskrivning: ett tillståndsproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-31000: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Lades till 25 maj 2022

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30939: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro, Jaewon Min på Cisco Talos, Rui Yang och Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Uppdaterades 25 maj 2022

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30916: Zweig på Kunlun Lab

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: en sårbarhet för minnesfel åtgärdades med förbättrad låsning.

CVE-2021-30937: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30927: Xinru Chi på Pangu Lab

CVE-2021-30980: Xinru Chi på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30949: Ian Beer på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en angripare i en privilegierad nätverksposition kan köra opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30993: OSS-Fuzz, Ned Williamson på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30955: Zweig på Kunlun Lab

Preferences

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app med skadligt innehåll kan höja behörigheter

Beskrivning: ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30995: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro, Mickey Jin (@patch1t)

Sandbox

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan kringgå vissa integritetsinställningar

Beskrivning: ett valideringsproblem som rör beteende för hårda länkar åtgärdades genom förbättrade sandlådebegränsningar.

CVE-2021-30968: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Sandbox

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan få tillgång till en användares filer

Beskrivning: ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2021-30947: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

SQLite

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app med skadligt innehåll kan komma åt data från andra appar genom att aktivera ytterligare loggning

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30944: Wojciech Reguła (@_r3ggi) på SecuRing

Lades till 25 maj 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30934: Dani Biro

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30936: Chijin Zhou på ShuiMuYuLin Ltd och Tsinghua wingtecher lab

CVE-2021-30951: Pangu via Tianfu Cup

Uppdaterades 25 maj 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30952: @18f och @jq0904 på DBAPP Securitys weibin lab via Tianfu Cup

Uppdaterades 25 maj 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30984: Kunlun Lab via Tianfu Cup

Uppdaterades 25 maj 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30953: Jianjun Dai på 360 Vulnerability Research Institute via Tianfu Cup

Uppdaterades 25 maj 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30954: Kunlun Lab via Tianfu Cup

Uppdaterades 25 maj 2022

Ytterligare tack

Bluetooth

Vi vill tacka Haram Park på Korea University för hjälpen.

ColorSync

Vi vill tacka Mateusz Jurczyk på Google Project Zero för hjälpen.

Contacts

Vi vill tacka Minchan Park (03stin) för hjälpen.

Kernel

Vi vill tacka Amit Klein på Bar-Ilan University's Center for Research in Applied Cryptography and Cyber Security för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Peter Snyder på Brave och Soroush Karami för hjälpen.

Uppdaterades 25 maj 2022

 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: