Finjustera kalibreringen av Liquid Retina XDR-skärmen på MacBook Pro

Läs om hur du mäter och finjusterar kalibreringen av bildskärmen.

Varenda MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skärm genomgår avancerad skärmkalibrering under monteringen i fabriken för att säkerställa att P3-skärmen med stort färgomfång och de enskilda lysdioderna i bakgrundsbelysningen fungerar som de ska. Fabrikskalibreringen gör det dessutom möjligt för avancerade, inbyggda algoritmer att korrekt återge en mängd olika färgrymder som används i dagens mediearbetsflöden, till exempel sRGB, BT.601, BT.709 och till och med P3-ST.2084 (HDR).

Tack vare skärmkalibreringsprocessen i fabriken får användare en fantastisk tittarupplevelse så fort de packar upp sin MacBook Pro. Om ditt arbetsflöde kräver anpassad kalibrering kan du mäta bildskärmen och sedan finjustera kalibreringen.


Mät bildskärmen

Du kan utvärdera kalibreringen av din Liquid Retina XDR-skärm med en uppsättning testmönster i QuickTime-filmer från Apple. Med de här passande färgmärkta SDR- och HDR-referenserna kan du använda företagets egna spektroradiometer till att mäta och verifiera primär-/sekundärfärger och ljusstyrka, bland annat EOTF (Electro-Optical Transfer Function).

Hämta testmönster

 1. Gå till AVFoundation-utvecklarsidan.
 2. Hämta testfilerna genom att klicka på Color Test Patterns (färgtestmönster) i avsnittet Related Resources (relaterade resurser). 
 3. Dubbelklicka på filen QuickTime-Test-Pattern.zip för att packa upp arkivet.

Mät bildskärmen

 1. Rikta spektroradiometern som kommer från en annan tillverkare mot mitten av bildskärmen.
 2. Se till att rummet är dunkelt eller helt mörkt för att förhindra att ströljus eller ljusreflektioner påverkar mätningarna.
 3. Öppna mappen QuickTime Test Pattern Movies (QuickTime-filmer med testmönster) och välj den uppsättning mönster som du vill testa. Varje mapp innehåller filmfiler för mätning av färg eller ljusstyrka i HDR, BT.709 och BT.601.
 4. Öppna varje fil i QuickTime Player och mät varje filmfil med testmönster i mappen. Kontrollera att det förinställda referensläget som används matchar det valda testmönstret. Använd till exempel förinställningen HDR Video (P3–ST 2084) när du använder HDR10-baserade mönster.
 5. Jämför värdena för färg (kromaticitet) och ljusstyrka som du har uppmätt med de i filen Reference Values.txt i mappen med testmönster. De uppmätta värdena kan variera lite jämfört med referensvärdena, beroende på spektroradiometerns tolerans eller kalibrering.

Om dina mått visar en stor avvikelse från referensvärdena kan du få tips om hur du mäter din skärm.


Finjustera kalibreringen

Om ditt arbetsflöde är anpassat efter ett visst målvärde kan du finjustera kalibreringen av din bildskärm. Det här gör att du kan justera skärmens vitpunkt och ljusstyrka för att matcha kalibreringsmålen för de egna skärmarna mer precist. Läs mer om olika värden som du kan justera

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar > Bildskärmar.
 2. I Bildskärmsinställningar väljer du det förinställda referensläge som du vill finjustera från popupmenyn Förinställningar. Du ska välja samma förinställda referensläge som matchar testmönstret och det förinställda referensläge som du använde vid mätning av bildskärmen.
 3. Välj Finjustera kalibrering från popupmenyn Förinställningar.
 4. Ställ in värden för Vitpunkt och Luminans och ange sedan en beskrivning.
 5. Klicka OK för att spara den finjusterade kalibreringen.

Ta bort finjusteringen av kalibreringen genom att välja Återställ förval från menyn Finjustera kalibrering.

Om du väljer ett annat förinställt referensläge mäter du bildskärmen och finjusterar kalibreringen igen för bästa resultat.

Om du inte får enhetliga resultat när du finjusterar kalibreringen kan du läsa tipsen om att mäta och finjustera kalibreringen för din bildskärm.


Tips om att mäta och finjustera kalibreringen

Läs om vad du kan göra om du inte får enhetliga resultat när du mäter din bildskärm eller finjusterar kalibreringen.

Kontrollera din omgivning

 • Kontrollera att det finns så lite ströljus som möjligt i din omgivning som kan reflekteras i bländarens målområde på skärmen.
 • Apple rekommenderar att du utför mätning och kalibrering i ett område med en omgivande temperatur på 25 grader eller svalare. Den omgivande temperaturen bör vara ungefär samma under kalibrering och vanlig användning för att få resultat som kan upprepas.

Kontrollera spektroradiometerns inställningar

 • Se till att bildskärmen har värmts upp i minst 30 minuter och har en stabil temperatur.
 • Rikta mätaren så att den är vinkelrät mot bildskärmen och vågrät i x-axeln. Då minimeras polariseringen.
 • Om mätaren har ett automatiskt exponeringsläge aktiverar du det – då optimeras de uppmätta värdena vid olika ljusstyrkenivåer. Om mätaren inte har ett automatiskt exponeringsläge kan du kontakta tillverkaren för rekommenderade inställningar. Granska konfigurationsalternativen för placering och fokuseringsavstånd, bländare, bandbredd, exponering, mått, hastighet, skärmsynkronisering och eventuella automatiska eller dynamiska funktioner hos ditt instrument.
 • Om du har en mätare med en inställning för integreringstid kan du ange en längre integreringstid för att få mer exakta resultat.
 • Stäng av filterinställningar för automatisk neutral densitet (ND) om mätaren har en sådan.

Kontrollera kalibreringen av spektroradiometern

Kontrollera tillverkarens specifikationer så att du får reda på spektroradiometerns tolerans. Variation som observeras kan bero på följande saker:

 • Olika instrumentkalibreringar, där olika infallsvinklar används för ljuskälla A.
 • Naturlig osäkerhet i varje enskild ljuskälla A.
 • Olika utformningar på instrumenthårdvaran och optiska vägar, vilket leder till olika resulterande fel.

Kontrollera att testmönstren matchar önskat förinställt referensläge

När du finjusterar kalibreringen av din bildskärm är det viktigt att kontrollera att testmönstret matchar det förinställda referensläge som du vill finjustera när du mäter din bildskärm. Använd till exempel förinställningen HDR Video (P3–ST 2084) när du använder HDR10-baserade mönster.

Nollställa spektroradiometern

Kontakta tillverkaren av instrumentet för instruktioner om hur du nollställer spektroradiometern om instrumentet slutar svara.


Publiceringsdatum: