Använd referenslägen med din Apple Pro Display XDR

Läs mer om de referenslägen som ingår i din Pro Display XDR och hur du använder dem.

Välja ett referensläge

Med Pro Display XDR kommer många referenslägen som passar för olika produktionsmiljöer och arbetsflöden. Det finns två sätt att växla mellan referenslägen på din Mac:

  • Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar. Välj popupmenyn Förinställningar och sedan ett referensläge.
  • Klicka på AirPlay-menyn  i menyraden och välj sedan ett referensläge.
    Om du inte ser AirPlay-menyn  går du till Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar på Bildskärmar. Markera sedan ”Visa skärmdubbleringsalternativ i menyraden när de är tillgängliga”.


Välj favoritlägen

Du kan välja vilka referenslägen som ska visas i Bildskärmsinställningar och AirPlay-menyn:

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.  
  2. Klicka på den popupmenyn Förinställningar och välj sedan Anpassa.
  3. Välj det referensläge du vill använda och klicka sedan på Klar.


Läs mer om referenslägen

Du kan använda de referenslägen som ingår i Pro Display XDR för att uppfylla kraven för HDR, HD, SD-video, digital film och många fler produktionsmiljöer. Varje referensläge ställer in färgrymd, vitpunkt, gamma och ljusstyrka på din skärm. Läs mer om varje referensläge som ingår i din Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3-1 600 cd/m2)

Använd det här läget för allmänna hemma- och kontorsmiljöer. Det här läget är baserat på samma breda P3-färgrymd som Apple-skärmar använder och omfattar stöd för XDR (Extreme Dynamic Range) med upp till 1 600 cd/m2 (topp).

Apple-skärm (P3-500 cd/m2)

Använd det här läget för allmänna hemma- och kontorsmiljöer. Det här läget är baserat på den breda P3-färgrymden och stöder ett ljusomfång på upp till 500 cd/m2 som är typiskt för Apples inbyggda skärmar.

HDR-video (P3-ST 2084)

Använd det här läget för videoproduktioner i 4K eller ultra high-definition på upp till 1 000 cd/m2 (i helskärm) med P3-färgrymd och high-dynamic-range SMPTE ST-2084 EOTF. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på ITU-R BT.2100.

HDTV-video (BT.709-BT.1886)

Använd det här läget för videoproduktioner med hög upplösning med rekommendationerna ITU-R BT.709 och BT.1886. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på ITU-R BT.2035.

NTSC-video (BT.601 SMPTE-C)

Använd det här läget för videoproduktioner i standardupplösning eller arkivfilmer med rekommendationen ITU-R BT.601 och SMPTE-C-färgrymd. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på ITU-R BT.2035.

PAL och SECAM-video (BT.601 EBU)

Använd det här läget för videoproduktioner i standardupplösning eller arkivfilmer med rekommendationen ITU-R BT.601 och EBU Tech 3213-färgrymd. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på ITU-R BT.2035.

Digital film (P3-DCI)

Använd det här läget för spelfilmer och postproduktionsarbetsflöden med P3-färgrymd för biografer och digital film-vitpunkt. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på SMPTE RP 431-2:2011.

Digital film (P3-D65)

Använd det här läget för spelfilmer och postproduktionsarbetsflöden med P3-färgrymd för biografer och vitpunkten D65. Det här läget är utformat för kontrollerade visningsmiljöer inställda på SMPTE RP 431-2:2011. 

Design och tryck (P3-D50)

Använd det här läget till arbetsflöden för grafisk design, utskrift och publicering. Det här läget använder bred P3-färgrymd för ett bredare färgomfång än en typisk sRGB-skärm. Istället för vitpunkten D65 använder den D50, som vanligtvis används för att utvärdera färgen hos utskrifter enligt specifikationerna ISO 3664:2009 och ISO 12646:2015.

Foto (P3-D65)

Använd det här läget för typiska arbetsflöden för digitala foton. Det här läget använder bred P3-färgrymd med vitpunkten D65 som vanligtvis används för skärmbaserad visning och är utformad för lämpligt inställda och kontrollerade visningsmiljöer. 

Internet och webb (sRGB)

Använd det här läget för att skapa arbetsflöden för webben eller andra internetbaserade användningsområden. Det här läget använder sRGB-färgrymd (IEC 61966-2-1:1999) enligt rekommendationer för W3C CSS Color Module Level 3 och är utformad för lämpligt inställda och kontrollerade visningsmiljöer (64 lux rekommenderas).


Få hjälp med referenslägen

Om  dyker upp i AirPlay-menyn kan din Pro Display XDR vara i strömsparläge och använda begränsad ljusstyrka. Det kan ske om temperaturen i rummet är 25 °C eller högre och din skärm har varit på 500 cd/m2 eller högre under en längre tid.

Koppla från din skärm från datorn och vänta i 5–10 minuter och anslut sedan skärmen och testa igen. 

Kontakta Apple om problemet kvarstår och temperaturen i rummet är lägre än 25 °C.


Läs mer

Publiceringsdatum: