Så här rengör du din Apple Pro Display XDR

Din Pro Display XDR har antingen standardglas eller nanotexturglas. Du kan förhindra skada på bildskärmen genom att följa dessa viktiga riktlinjer när du rengör skärmpanelen och höljet.

Rengöra nanotexturglaset

Använd endast den torra polerduken som medföljer bildskärmen när du behöver torka av damm eller smutsfläckar från skärmen. Tillför inte vatten eller andra vätskor för att rengöra nanotexturglaset.

Använd inga andra dukar för att rengöra nanotexturglaset. Om du tappar bort polerduken som medföljer kan du kontakta Apple och beställa en ny duk.

Rengöra standardglaset

  • Använd polerduken som medföljde din bildskärm eller en annan ren och torr mikrofiberduk till att torka av damm eller smutsfläckar från skärmen. 
  • För ytterligare rengöring av standardglaset ska du först koppla bort bildskärmen från strömkällan. Tillför en liten mängd vatten till duken och torka av bildskärmen.

Rengör inte bildskärmen med rengöringsmedel som innehåller aceton. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på bildskärmen. Det kan läcka in i bildskärmen och orsaka skador. 


Rengöra höljet och stativet

Det är ett krav att tillämpa dessa riktlinjer om ytterligare rengöring av höljet (sidorna av bildskärmen och stativet).

  • Koppla bort bildskärmen från strömkällan, datorn och eventuella externa enheter.
  • Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör höljet.

Om det kommer in damm i höljet använder du en dammsugare med en antielektrostatisk borste till att rengöra höljet från damm.

Använd inte tryckluft för att få bort damm bakom skärmpanelen.

Rengöra polerduken

  1. Tvätta polerduken för hand med diskmedel och vatten.
  2. Skölj noggrant.
  3. Låt polerduken lufttorka i minst 24 timmar.

Publiceringsdatum: