Om säkerhetsinnehållet i Xcode 13

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 13.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Xcode 13

Släpptes 20 september 2021

IDE Xcode Server

Tillgängligt för: macOS Big Sur 11.3 och senare

Effekt: Flera problem i nginx

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera nginx till version 1.21.0.

CVE-2016-0742

CVE-2016-0746

CVE-2016-0747

CVE-2017-7529

CVE-2018-16843

CVE-2018-16844

CVE-2018-16845

CVE-2019-20372

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: