Om säkerhetsinnehållet i iOS 14.8 och iPadOS 14.8

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 14.8 och iPadOS 14.8.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iOS 14.8 och iPadOS 14.8

Utgivet 13 september 2021

Apple Neural Engine

Tillgängligt för enheter med Apple Neural Engine: iPhone 8 och senare, iPad Pro (3:e generationen) och senare, iPad Air (3:e generationen) och senare och iPad mini (5:e generationen)

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30838: proteas wang

Lades till 19 januari 2022

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30820: Jianjun Dai på Qihoo 360 Alpha Lab

Lades till 20 september 2021

CoreAudio

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

Lades till 19 januari 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av skadlig ljudfil kan leda till oväntad programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30834: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

CoreGraphics

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30928: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

Lades till 19 januari 2022

CoreGraphics

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en PDF med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

CoreServices

Tillgängligt för enheter med Apple Neural Engine: iPhone 8 och senare, iPad Pro (3:e generationen) och senare, iPad Air (3:e generationen) och senare och iPad mini (5:e generationen)

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30864: Ron Hass (@ronhass7) på Perception Point, Ron Waisberg (@epsilan)

Lades till 25 maj 2022

Core Telephony

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: en process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna. Apple kände till en rapport om att detta problem kan ha utnyttjats aktivt vid tidpunkten för lanseringen.

Beskrivning: ett deserialiseringsproblem åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2021-31010: Citizen Lab och Google Project Zero

Lades till 25 maj 2022

FontParser

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av en skadlig dfont-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 20 september 2021

Foundation

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30852: Yinyi Wu (@3ndy1) på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30847: Mike Zhang på Pangu Lab

Lades till 25 oktober 2021

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2021-30857: Manish Bhatt på Red Team X @Meta, Zweig från Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30859: Apple

Lades till 20 september 2021

libexpat

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: problemet åtgärdades med hjälp av en uppdatering av expat till version 2.4.1.

CVE-2013-0340: en anonym forskare

Lades till 20 september 2021

Preferences

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: Ett program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Lades till 20 september 2021

Telephony

Tillgängligt för: iPhone SE (1:a generationen), iPad Pro (12,9 tum), iPad Air 2, iPad (5:e generationen) och iPad mini 4

Effekt: i vissa fall misslyckades basbandet att aktivera skydd för integritet och kryptering

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30826: CheolJun Park, Sangwook Bae och BeomSeok Oh på KAIST SysSec Lab

Lades till 19 januari 2022

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30818: Amar Menezes (@amarekano) på Zon8Research

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: en angripare med privilegierad nätverksposition kan kringgå HSTS

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30823: David Gullasch på Recurity Labs

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att begränsat minne avslöjas

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30836: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30858: En anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30848: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Lades till 20 september 2021

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30849: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Lades till 20 september 2021

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Pro (alla modeller), iPad Air 2 och senare, iPad (5:e generationen och senare), iPad mini 4 och senare och iPod touch (7:e generationen)

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30846: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Lades till 20 september 2021

Ytterligare tack

CoreML

Vi vill tacka hjy79425575 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

FaceTime

Vi vill tacka Mohammed Waqqas Kakangarai för hjälpen.

Lades till 25 maj 2022

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: