Om säkerhetsinnehåll i Säkerhetsuppdatering 2021-005 Catalina

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehåll i Säkerhetsuppdatering 2021-005 Catalina.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Säkerhetsuppdatering 2021-005 Catalina

Utgivet 13 september 2021

CoreGraphics

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: Bearbetning av en PDF med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

CoreServices

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare åtkomstbegränsningar.

CVE-2021-30783: en anonym forskare, Ron Hass (@ronhass7) på Perception Point

Lades till 20 september 2021

Core Telephony

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna. Apple kände till en rapport om att detta problem kan ha utnyttjats aktivt vid tidpunkten för lanseringen.

Beskrivning: ett deserialiseringsproblem åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2021-31010: Citizen Lab och Google Project Zero

Lades till 25 maj 2022

CUPS

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetsvalidering.

CVE-2021-30827: Nathan Nye på WhiteBeam Security, Inc.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

CUPS

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En lokal användare kan ha läst opålitliga filer i rot

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30828: Nathan Nye på WhiteBeam Security, Inc.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

CUPS

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En lokal användare kan köra opålitliga filer

Beskrivning: Ett problem med URI-tolkning åtgärdades med förbättrad tolkning.

CVE-2021-30829: Nathan Nye på WhiteBeam Security, Inc.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

curl

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: curl kunde potentiellt avslöja känslig information för servern med hjälp av ett nätverksprotokoll i klartext

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-22925: Red Hat Product Security

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

CVMS

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30832: Mickey Jin (@ patch1t) på Trend Micro

Lades till 20 september 2021

FontParser

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: bearbetning av en skadlig dfont-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 20 september 2021

ImageIO

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30835: Ye Zhang på Baidu Security

CVE-2021-30847: Mike Zhang på Pangu Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30830: Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30865: Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: Montering av en skadligt utformad NFS-nätverksresurs kan leda till körning av opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom ytterligare validering.

CVE-2020-29622: Jordy Zomer på Certified Secure

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2021-30857: Manish Bhatt på Red Team X @Meta, Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30859: Apple

Lades till 20 september 2021

libexpat

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: problemet åtgärdades med hjälp av en uppdatering av expat till version 2.4.1.

CVE-2013-0340: en anonym forskare

Lades till 20 september 2021

Preferences

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: Ett program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Lades till 20 september 2021

Sandbox

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En användare kan få tillgång till skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare åtkomstbegränsningar.

CVE-2021-30850: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

SMB

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30844: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs

Lades till 20 september 2021

TCC

Tillgängligt för: macOS Catalina

Effekt: en skadlig app kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: ett tillståndsproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30713: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

Ytterligare tack

Bluetooth

Vi vill tacka say2 på ENKI för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

CoreML

Vi vill tacka hjy79425575 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

CUPS

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

Kernel

Vi vill tacka Anthony Steinhauser på Googles Safeside-projekt för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

smbx

Vi vill tacka Zhongcheng Li (CK01) för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: