Om säkerhetsinnehållet i macOS Big Sur 11.6

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i macOS Big Sur 11.6.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

macOS Big Sur 11.6

Utgivet 13 september 2021

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en lokal angripare kan läsa känslig information

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30811: en anonym forskare i samarbete med Compartir

Lades till 19 januari 2022

Apple Neural Engine

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30838: proteas wang

Lades till 19 januari 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av skadlig ljudfil kan leda till oväntad programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30834: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 19 januari 2022

CoreGraphics

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30928: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

Lades till 19 januari 2022

CoreGraphics

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en PDF med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

Core Telephony

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna. Apple kände till en rapport om att detta problem kan ha utnyttjats aktivt vid tidpunkten för lanseringen.

Beskrivning: ett deserialiseringsproblem åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2021-31010: Citizen Lab och Google Project Zero

Lades till 25 maj 2022

CUPS

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetsvalidering.

CVE-2021-30827: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

CUPS

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En lokal användare kan ha läst opålitliga filer i rot

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30828: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

CUPS

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En lokal användare kan köra opålitliga filer

Beskrivning: Ett problem med URI-tolkning åtgärdades med förbättrad tolkning.

CVE-2021-30829: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

curl

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: curl kunde potentiellt avslöja känslig information för servern med hjälp av ett nätverksprotokoll i klartext

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-22925: Red Hat Product Security

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 19 januari 2022

CVMS

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30832: Mickey Jin (@ patch1t) på Trend Micro

Lades till 20 september 2021

FontParser

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en skadlig dfont-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 20 september 2021

Gatekeeper

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan komma förbi Gatekeeper-kontroller

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30853: Gordon Long (@ethicalhax) på Box, Inc.

Lades till 20 september 2021

Graphics Drivers

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30933: Jack Dates på RET2 Systems Inc.

Lades till 25 maj 2022

ImageIO

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30835: Ye Zhang på Baidu Security

Lades till 19 januari 2022

ImageIO

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30847: Mike Zhang på Pangu Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30830: Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30865: Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2021-30857: Zweig på Kunlun Lab

Lades till 20 september 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30859: Apple

Lades till 20 september 2021

LaunchServices

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30864: Ron Hass (@ronhass7) på Perception Point, Ron Waisberg (@epsilan)

Lades till 19 januari 2022

libexpat

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: problemet åtgärdades med hjälp av en uppdatering av expat till version 2.4.1.

CVE-2013-0340: en anonym forskare

Lades till 20 september 2021

Login Window

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En person med åtkomst till en Mac-värddator kan åsidosätta inloggningsfönstret i Remote Desktop för en låst instans av macOS

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade kontroller.

CVE-2021-30813: Benjamin Berger på BBetterTech LLC, Aaron Hines på AHDesigns916, Peter Goedtkindt på Informatique-MTF S.A.

Lades till 25 maj 2022

Model I/O

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: bearbetning av en USD-fil med skadligt innehåll kan avslöja innehåll från minnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30819

Lades till 19 januari 2022

Preferences

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: Ett program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Lades till 20 september 2021

Sandbox

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: en skadlig app kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetslogik.

CVE-2021-30925: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 19 januari 2022

Sandbox

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En användare kan få tillgång till skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare åtkomstbegränsningar.

CVE-2021-30850: En anonym forskare

Lades till 20 september 2021

SMB

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En lokal användare kan läsa kernelminne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30845: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs

Lades till 20 september 2021

SMB

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30844: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs

Lades till 20 september 2021

WebKit

Tillgängligt för: macOS Big Sur

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30858: En anonym forskare

 

Ytterligare tack

APFS

Vi vill tacka Koh M. Nakagawa på FFRI Security, Inc. för hjälpen.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 21 juni 2022

App Support

Vi vill tacka @CodeColorist, en anonym forskare och 漂亮鼠 på 赛博回忆录 för hjälpen.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

CoreML

Vi vill tacka hjy79425575 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

CUPS

Vi vill tacka en anonym forskare, Inc. och Nathan Nye på WhiteBeam Security för hjälpen.

Lades till 20 september 2021, uppdaterades 25 maj 2022

Kernel

Vi vill tacka Anthony Steinhauser på Googles Safeside-projekt för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

Sandbox

Vi vill tacka Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

smbx

Vi vill tacka Zhongcheng Li (CK01) för hjälpen.

Lades till 20 september 2021

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: