Om säkerhetsinnehållet i tvOS 14.7

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 14.7.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 14.7

Släpptes 19 juli 2021

Analytics

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en lokal angripare kan få tillgång till analysdata

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30871: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Lades till 25 maj 2022

App Store

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan kringgå vissa integritetsinställningar

Beskrivning: ett tillståndsproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-31006: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 25 maj 2022

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal angripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30781: tr3e

AVEVideoEncoder

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30748: George Nosenko

Lades till 19 januari 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30775: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: uppspelning av en skadlig ljudfil kan leda till oväntat appavslut

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30776: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CoreText

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30789: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro, Sunglin på Knownsec 404 team

Crash Reporter

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan tillskansa sig rotbehörighet

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30774: Yizhuo Wang på Group of Software Security In Progress (G.O.S.S.I.P) på Shanghai Jiao Tong University

CVMS

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan tillskansa sig rotbehörighet

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Zoom Video Communications

dyld

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30768: Linus Henze (pinauten.de)

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30760: Sunglin på Knownsec 404 team

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: behandling av en TIFF-fil med skadligt innehåll kan leda till ett dos-angrepp eller möjligen avslöja innehåll från minnet

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30788: tr3e i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett stackspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30759: hjy79425575 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

Identity Service

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett skadligt program kan kringgå kodsigneringskontroller

Beskrivning: Ett problem med validering av kodsignaturer åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30773: Linus Henze (pinauten.de)

Image Processing

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30802: Matthew Denton på Google Chrome Security

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30779: Jzhu, Ye Zhang (@co0py_Cat) på Baidu Security

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2021-30785: CFF på Topsec Alpha Team, Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare med godtycklig läs- och skrivkapacitet kan kringgå pekarautentisering

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30769: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare som redan har uppnått körning av kernel-kod kan kringgå kärnminnesbegränsningar

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30770: Linus Henze (pinauten.de)

libxml2

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-3518

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30758: Christoph Guttandin på Media Codings

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30795: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30797: Ivan Fratric på Google Project Zero

Ytterligare tack

Assets

Vi vill tacka Cees Elzinga för hjälpen.

CoreText

Vi vill tacka Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro för hjälpen.

Power Management

Vi vill tacka Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) på Alibaba Security Pandora Lab och Csaba Fitzl (@theevilbit) och Lisandro Ubiedo (@_lubiedo) på Stratosphere Lab för hjälpen.

Lades till 7 juni 2023

Safari

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

Sandbox

Vi vill tacka Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security för hjälpen.

sysdiagnose

Vi vill tacka Carter Jones (linkedin.com/in/carterjones/) och Tim Michaud (@TimGMichaud) på Zoom Video Communications för hjälpen.

Lades till 25 maj 2022

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: