Om säkerhetsinnehållet i Safari 14.1.1

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 14.1.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 14.1.1

Släpptes 24 mars 2021

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30749: En anonym forskare och mipu94 på SEFCOM lab, ASU. i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2021-30734: Jack Dates på RET2 Systems, Inc. (@ ret2systems) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett problem med data från flera källor i iframe-element åtgärdades med förbättrad spårning av säkerhetskällor.

CVE-2021-30744: Dan Hite på jsontop

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan komma åt portar med begränsad åtkomst på godtyckliga servrar

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: En skadlig app kan läcka känslig användarinformation

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30682: Prakash (@1lastBr3ath)

Uppdaterades 21 juli 2021

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski på Cisco Talos

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30689: En anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30663: En anonym forskare

WebRTC

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2021-23841: Tavis Ormandy på Google

CVE-2021-30698: Tavis Ormandy på Google

 

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka Chris Salls (@salls) på Makai Security för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: