Om säkerhetsinnehållet i tvOS 14.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 14.5.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 14.5

Släpptes 26 april 2021

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: Ett problem med validering av kodsignaturer åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-1849: Siguza

Assets

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal användare kan skapa och ändra behöriga filer

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-1836: en anonym forskare

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-1808: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan avslöja känslig användarinformation

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1857: en anonym forskare

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att begränsat minne avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-1846: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app med skadligt innehåll utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-1809: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

CoreText

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-1881: en anonym forskare, Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab, Mickey Jin på Trend Micro och Hou JingYi (@hjy79425575) på Qihoo 360

Foundation

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-1882: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Foundation

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan tillskansa sig rotbehörighet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

Heimdal

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av servermeddelanden med skadligt innehåll kan leda till heap-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-1883: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2021-1884: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-1885: CFF på Topsec Alpha Team

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30653: Ye Zhang på Baidu Security

CVE-2021-1843: Ye Zhang på Baidu Security

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-1858: Mickey Jin på Trend Micro

iTunes Store

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare kan använda JavaScript-körning för att köra opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1864: CodeColorist på Ant-Financial LightYear Labs

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app med skadligt innehåll kan komma åt kernelminnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2021-1816: Tielei Wang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Kopierade filer har inte alltid de förväntade filbehörigheterna

Beskrivning: Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetslogik.

CVE-2021-1832: en anonym forskare

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En app med skadligt innehåll kan komma åt kernelminnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30660: Alex Plaskett

libxpc

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En skadlig app kan tillskansa sig rotbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom ytterligare validering.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett dubbelt fritt fel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1875: hittades av OSS-Fuzz

MobileInstallation

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal användare kan ändra skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-1822: Bruno Virlet på The Grizzly Labs

Preferences

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal användare kan ändra skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Ett tolkningsfel i hanteringen av katalogsökvägar åtgärdades med förbättrad sökvägsvalidering.

CVE-2021-1815: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1740: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Tailspin

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-1868: Tim Michaud på Zoom Communications

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-1844: Clément Lecigne på Googles Threat Analysis Group, Alison Huffman på Microsoft Browser Vulnerability Research

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-1825: Alex Camboe på Aon’s Cyber Solutions

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-1817: zhunki

Uppdaterades 6 maj 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-1826: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1820: André Bargull

Uppdaterades 6 maj 2021

WebKit Storage

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av webbinnehåll med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30661: yangkang(@dnpushme) på 360 ATA

Ytterligare tack

Assets

Vi vill tacka Cees Elzinga för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

CoreAudio

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

CoreCrypto

Vi vill tacka Andy Russon på Orange Group för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

Foundation

Vi vill tacka CodeColorist på Ant-Financial LightYear Labs för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

Kernel

Vi vill tacka Antonio Frighetto på Politecnico di Milano, GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan, Mikko Kenttälä (@Turmio_) på SensorFu, Proteas och Tielei Wang på Pangu Lab för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

Security

Vi vill tacka Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab och john (@nyan_satan) för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

sysdiagnose

Vi vill tacka Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

WebKit

Vi vill tacka Emilio Cobos Álvarez på Mozilla för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

WebSheet

Vi vill tacka Patrick Clover (oberoende forskare) för hjälpen.

Lades till 6 maj 2021

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: