Om säkerhetsinnehållet i Safari 14.1

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 14.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 14.1

Släpptes 26 april 2021

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-1825: Alex Camboe på Aons Cyber Solutions

WebKit Storage

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang på 360 ATA

Lades till 4 maj 2021

WebRTC

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: En fjärrangripare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet blir korrupt

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-7463: Megan2013678

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: