Använd Centrerat på iPad eller Studio Display

Centrerat använder maskininlärning för att justera den framåtvända kameran med ultravidvinkel när du använder videoappar som FaceTime på din kompatibla iPad-modell eller Mac som är ansluten till Studio Display. När du rör dig håller Centrerat dig och andra som är med dig i bild.

Det här behöver du

Centrerat fungerar med följande iPad-modeller och Mac-datorer:

Du kan använda Centrerat under ett FaceTime-samtal såväl som med andra kompatibla videoappar.


Så här slår du på eller stänger av Centrerat

  1. Öppna Kontrollcenter under ett videosamtal i FaceTime, eller när du använder video i en kompatibel app, genom att svepa nedåt från skärmens övre högra hörn på iPad, eller klicka på Kontrollcenter-symbolen  i menyraden på Mac.
    iPad-skärmen visar ett FaceTime-samtal med Kontrollcenter synligt, inklusive knappen Effekter
  2. Tryck eller klicka på knappen Videoeffekter .
  3. Tryck eller klicka på knappen Centrerat  för att slå på eller av funktionen.
    iPad-skärmen visar ett FaceTime-samtal med alternativen för Effekter synliga

På iPad kan du också styra Centrerat under ett FaceTime-samtal genom att trycka på videominiatyren av dig själv och sedan trycka på Centrerat-knappen .


Läs mer

Läs om hur du använder FaceTime för attringa med video- och ljudsamtal på din iPad eller Mac.

Publiceringsdatum: