Om säkerhetsinnehållet i Safari 14.0.3

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 14.0.3.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 14.0.3

Släpptes 1 februari 2021

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-1788: Francisco Alonso (@revskills)

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-1789: @S0rryMybad på 360 Vulcan Team

WebRTC

Tillgängligt för: macOS Catalina och macOS Mojave

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan komma åt portar med begränsad åtkomst på godtyckliga servrar

Beskrivning: En problem med omdirigering av portar åtgärdades med ytterligare portvalidering.

CVE-2021-1799: Gregory Vishnepolsky och Ben Seri på Armis Security och Samy Kamkar

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: