Om säkerhetsinnehållet i tvOS 14.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 14.3.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 14.3

Släpptes 14 december 2020

Ljud

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att begränsat minne avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-29610: Anonym i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

Lades till 16 mars 2021

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-27948: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-29608: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 16 mars 2021

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-27946: Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27943: Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

CVE-2020-27944: Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

CVE-2020-29624: Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

Uppdaterades 22 december 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bild med skadligt innehåll kan leda till ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-29615: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 16 mars 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en skadlig bild kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-29617: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Uppdaterades 16 mars 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-29618: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Uppdaterades 16 mars 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-29611: Alexandru-Vlad Niculae i samarbete med Google Project Zero

Uppdaterades 17 december 2020

Model I/O

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en skadlig fil kan leda till heap-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-29614: ZhiWei Sun(@5n1p3r0010) på Topsec Alpha Lab

Lades till 16 mars 2021

Model I/O

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en skadlig USD-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9972: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos

Lades till 16 mars 2021

WebKit Storage

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En användare kan eventuellt ta bort hela webbläsarhistoriken

Beskrivning: Historiken rensades inte med Rensa historik och webbplatsdata. Problemet har åtgärdats genom förbättrad databorttagning.

CVE-2020-29623: Simon Hunt på OvalTwo LTD

Lades till 16 mars 2021

WebRTC

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-15969: en anonym forskare

 

Ytterligare tack

CoreAudio

Vi vill tacka JunDong Xie och Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab för hjälpen.

Lades till 16 mars 2021

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: