Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver på din Apple Watch

När du använder en punktskriftsskärm med VoiceOver på din Apple Watch kan punktskriftsskärmen stödja dessa kommandon för att hjälpa till med navigeringen.

Användning av en punktskriftsskärm med din Apple Watch kräver watchOS 7.2 eller senare. Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av watchOS installerad.

Gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift på din Apple Watch för att parkoppla din bildskärm. Läs mer om ansluta en punktskriftsdisplay och justera inställningarna i Apple Watch användarhandbok.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Punkt 1 + mellanslag
Gå till nästa objekt Punkt 4 + mellanslag
Gå till första objektet Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + mellanslag
Gå till sista objektet Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Gå till Notiscenter Punkt 4 + Punkt 6 + mellanslag
Gå till Kontrollcenter Punkt 2 + Punkt 5 + mellanslag
Escapeaktuell kontext Punkt 1 + Punkt 2 + mellanslag

Rulla

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Rulla upp en sida Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Rulla ned en sida Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Säg sidnummer eller rader som visas Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Punkt 3 + mellanslag
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Punkt 6 + mellanslag
Markera föregående vredinställning Punkt 2 + Punkt 3 + mellanslag
Markera nästa vredinställning Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Utför enkelt tryck Punkt 3 + Punkt 6 + mellanslag
Aktivera Digital Crown Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 5 + mellanslag

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Läs upp sidan från och med det markerade objektet Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + mellanslag
Läs upp sidan från början Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Redigera

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera allt Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Markera vänster Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + mellanslag
Markera höger Punkt 2 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Aktivera raderingstangenten Mellanslag eller Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag
Textsökning Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 4 + mellanslag

Kontroll

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Slå på eller av skärmridå Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag
Pausa eller fortsätt tal Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag
Växla tal av eller på Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag
Dock Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 5 + mellanslag (två gånger)
Hjälp Punkt 1 + Punkt 3 + mellanslag
Växla snabbnavigering Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster Punkt 2 + mellanslag
Panorera punktskrift åt höger Punkt 5 + mellanslag
Växla meddelandehistorik Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag
Översätt Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag
Nästa utdataläge Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag
Nästa indataläge Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6 + mellanslag
Växla mellan sammandragen och full punktskrift Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

In- och utdataläge motsvarar punktskriftsmodeller med 6-punkt, sammandragen 6-punkt och 8-punkt.

8-punkt

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Radera Punkt 7 + mellanslag
Gå tillbaka Punkt 8 + mellanslag
Växla ljud av/på Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 7 + mellanslag
Starta hjälpen Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7 + mellanslag
Rulla upp en sida Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + Punkt 8 + mellanslag
Rulla ned en sida Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + Punkt 8 + mellanslag
Simulerad långt tryck Punkt 3 + Punkt 6 + Punkt 7 + Punkt 8 + mellanslag
Enstaka tecken snabbnavigering Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7 + mellanslag

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: