Om säkerhetsinnehållet i watchOS 6.2.9

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 6.2.9.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

watchOS 6.2.9

Släpptes 5 november 2020

FontParser

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av typsnitt med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple är medveten om rapporter som cirkulerar angående en existerande exploatör av detta problem.

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan vara i stånd att komma åt kärnans minne. Apple är medveten om rapporter som cirkulerar angående en existerande exploatör av detta problem.

Beskrivning: Ett initieringsfel av minne åtgärdades.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet. Apple är medveten om rapporter som cirkulerar angående en existerande exploatör av detta problem.

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: