Om säkerhetsinnehållet i iOS 12.4.9

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 12.4.9.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iOS 12.4.9

Släpptes 5 november 2020

FaceTime

Tillgängligt för: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 och iPod touch (6:e generationen)

Effekt: en användare kan skicka video i gruppsamtal i FaceTime utan att veta om det

Beskrivning: Det fanns ett logiskt problem i hanteringen av gruppsamtal i FaceTime. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-27929: James P (@Jam_Penn)

FontParser

Tillgängligt för: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 och iPod touch (6:e generationen)

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod. Apple har fått rapporter om att en exploatering av det här problemet finns i omlopp.

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 och iPod touch (6:e generationen)

Effekt: Ett skadligt program kan avslöja kärnminnet. Apple har fått rapporter om att en exploatering av det här problemet finns i omlopp.

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 och iPod touch (6:e generationen)

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet. Apple har fått rapporter om att en exploatering av det här problemet finns i omlopp.

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: