Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 11.5

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 11.5.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 11.5

Släpptes 2 december 2020

CoreText

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en textfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9999: Apple

Lades till 15 december 2020

Foundation

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En lokal användare kan läsa opålitliga filer

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9961: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med skrivning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Öppnande av en PDF-fil med skadligt innehåll kan leda till att appen oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9876: Mickey Jin på Trend Micro

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-27917: hittad av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27911: hittad av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9981: hittad av OSS-Fuzz

SQLite

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-13434

CVE-2020-13435

SQLite

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-13630

SQLite

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9849

SQLite

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En SQL-fråga med skadligt innehåll kan ge upphov till att data blir förstörda

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-13631

WebKit

Tillgänglig för: 

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9951: Marcin 'Icewall' Noga på Cisco Talos

CVE-2020-27918: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9983: zhunki

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-27918: en anonym forskare

CVE-2020-9947: cc i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2020-9951: Marcin 'Icewall' Noga på Cisco Talos

Ytterligare tack

Safari

Vi vill tacka Ryan Pickren (ryanpickren.com) för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Pawel Wylecial på REDTEAM.PL, Ryan Pickren (ryanpickren.com), Tsubasa FUJII (@reinforchu), Zhiyang Zeng (@Wester) på OPPO ZIWU Security Lab för hjälpen.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: