Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.11 för Windows

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 12.11 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iTunes 12.11 för Windows

Släpptes 17 november 2020

Foundation

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: En lokal användare kan läsa opålitliga filer

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med skrivning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-27917: hittad av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27911: hittad av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-27918: en anonym forskare

Windows-säkerhet

Tillgängligt för: Windows 10 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan få tillgång till lokala användares Apple-ID:n

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information förekom i övergången mellan programtillstånd. Problemet har åtgärdats genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-27895: Sourav Newatia (linkedin.com/in/sourav-newatia-5b0848a8/)

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: