Vad är nytt för företag i iOS 14

Läs om företagsinnehållet som Apple har släppt för iOS 14.

iOS 14-uppdateringarna förbättrar enhetens stabilitet, prestanda och kompatibilitet, och rekommenderas till alla användare. Enhetsadministratörer kan hantera programuppdateringar med en MDM-lösning. 

För information om generella förbättringar kan du läsa om iOS 14-uppdateringar.

iOS 14.3

 • Löser ett problem som kunde leda till att AirPrint-enheter inte visades när du hanterade skrivare med en konfigurationsprofil.
 • Enheter kommer att korrekt uppmana användare att byta lösenord när definierad Maximum passcode age (Maximal lösenkodsålder) från nyttolasten Passcode har passerats.

iOS 14.2

 • När MDM definierar ett nätverk genom en wifi-inställningsnyttolast och inaktiverar alternativet för slumpmässig MAC-adress kan funktionen Privat adress inte längre aktiveras manuellt av användare.
 • Om den globala HTTP-proxynyttolasten är konfigurerad att inte tillåta direkt trafik som en återgång kommer enheter inte längre att tillåta direkt trafik när PAC inte kan nås. 
 • När en privat adress har aktiverats för ett trådlöst nätverk kommer hårdvarans MAC-adress inte längre att visas i ARP-trafik.

iOS 14.1

 • Always On VPN-konfigurationer utan CellularServices-tjänsten kommer nu att ansluta till VPN via mobilnät. 
 • Appar med filtillägg från tredjepart kommer inte längre att visas som ”Innehållet är inte tillgängligt” i appen Filer. 
 • VPN-appar från tredje part återansluter efter byte av nätverk.

iOS 14

iOS 14 har nya funktioner som VPN per konto, förbättringar av enkel inloggning och andra förbättringar av enhetshantering. 

Enhetshantering

 • MDM-förfrågningar om installerade appar minimerar effekten på enhetslasten genom att ange en uppsättning med objekt att returnera. 
 • iOS 14 introducerar en ny funktion för integritet i wifi-nätverk. När en iPhone ansluts till ett wifi-nätverk identifierar den sig med en randomiserad MAC-adress. Funktionen för slumpmässigt utfärdande av MAC-adresser genererar bara en ny MAC-adress en gång för varje wifi-nätverk som enheten ansluter till. En ny slumpmässig adress kommer endast att genereras för ett känt nätverk efter åtgärderna Nollställ nätverk, Radera allt innehåll och inst. eller Nollställ alla inställningar. För nätverk som definierats av en wifi-inställningsnyttolast kan det inaktiveras med alternativet DisableAssociationMACRandomization.
 • Setup Assistant-inställningar för nyttolast gör det möjligt att ha en lista med inställningsobjekt som kan hoppas över efter en automatisk registrering och framtida uppdateringar. 
 • Hanterade appar kan nu identifieras individuellt som omöjliga att ta bort av användaren. 
 • Typsnitt installerade från konfigurationsprofilen kommer endast att vara synliga för appar som implementerar de typsnitts-API:er som introducerades i iOS 13. 
 • Enheter returnerar nu korrekta DeviceCapacity-värden till DeviceInformation MDM-frågor
 • Webbklipp som har installerats av MDM kommer att öppnas i den specificerade appen utan att be om användarens godkännande. 
 • Att installera om en Exchange ActiveSync-nyttolast på en enhet kommer inte att leda till en uppmaning om autentisering. 
 • En enhet kan uppdateras till iOS 14 via MDM i Enappsläge. 
 • Apple Configurator kan nu modifiera startskärmslayouten för iOS-enheter. 
 • För ett konto som har konfigurerats med Exchange ActiveSync-nyttolasten kommer servern som returneras via AutoDiscover att ignoreras om en server har specificerats i profilen med Exchange-värdnamnsnyckeln. 
 • Du kan överföra en fil från en hanterad källa till en hanterad domän i Safari. 
 • MDM-kommandot ListAvailableUpdates är endast giltigt på övervakade enheter. 

Mail

 • Exchange-konton på iOS 14 konfigurerade för OAuth med Microsofts molnbaserade tjänster (som Office365 eller outlook.com) kommer automatiskt att uppgraderas för att använda Microsofts OAuth2-identitetsplattform (version 2.0).
 • E-postmeddelanden med Exchange-kalenderinbjudningar som innehåller anteckningar kommer inte längre att generera meddelandet att det här meddelandet endast är delvis nedhämtat. 
 • Avsändarkontot kommer inte att automatiskt uppdateras från ett hanterat till ett ohanterat konto när avsändaren skriver ett nytt e-postmeddelande. 
 • Åtgärdar ett problem i Mail med att nya meddelanden inte visas i inkorgen.
 • Mail visar inte längre upprepade uppmaningar när ett kontolösenord har ändrats. 

Buggfixar och andra förbättringar

 • Om en IKEv2 VPN-nyttolast utelämnar några värden i Dynamic SA-parametrar kommer standardvärdena i iOS 14 att ställas in som:  
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit har nu stöd för beständiga token. Tack vare beständiga token kan tillägg från tredje part använda kryptografiska objekt som lagrats på ett smartkort eller en nätverksansluten säkerhetsmodul för hårdvara (HSM). 
 • Safari visar en varning vid anslutning till webbplatser som använder TLS 1.0 eller 1.1. 
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att en enhet inte svarar när en session med AirPlay-skärmdubblering startas på en Apple TV.
 • Åtgärdar ett problem som förhindrade VPN-anslutningar från att återansluta.
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att appen Kontakter avslutas oväntat om mer än en källa ställs in.
Publiceringsdatum: