Vad är nytt för företag i iOS 14

Läs om företagsinnehållet som Apple har släppt för iOS 14.

iOS 14-uppdateringarna förbättrar enhetens stabilitet, prestanda och kompatibilitet, och rekommenderas till alla användare. Enhetsadministratörer kan hantera programuppdateringar genom att använda en MDM-lösning. 

Läs om uppdateringar för iOS 14 för information om allmänna förbättringar.

Läs Säkerhetsuppdateringar från Apple för mer information om säkerhetsinnehåll i uppdateringarna.

iOS 14.7

Buggfixar och förbättringar

 • Åtgärdar ett problem i Inställningsassistent där skärmen för lösenkod hoppas över om skärmarna för Touch ID och Face ID hoppats över.
 • Inställningsassistent visas inte längre efter omstart.
 • Applikationstrafiken dirigeras nu korrekt genom den konfigurerade VPN on Demand med delad tunnel.

iOS 14.6

Buggfixar och förbättringar

 • Löser ett problem som kan orsaka att enheter kopplas bort från 802.1X wifi-nätverk vid skanning av tillgängliga nätverk.
 • Löser ett problem som hindrade hanterade enheter från att behandla MDM-kommandon efter att ha fått ett ManagedMediaList-kommando.
 • Löser ett problem som hindrade hanterade enheter från att starta efter en programuppdatering.

 

iOS 14.5

Enhetshantering

 • Lås upp din iPhone med din Apple Watch kan inaktiveras via begränsningsprofilen.
 • Diktering på enheten kan nu aktiveras på övervakade enheter.

Buggfixar och förbättringar

 • Utbyteskonton kan nu tas bort manuellt av en användare om den associerade konfigurationsprofilen har tagits bort genom MDM.
 • Safari läser nu in webbplatser när utökningsfilter för nätverk används i kombination med en global proxy-nyttolast. 
 • Omkopplaren för VPN Connect on Demand inaktiveras nu korrekt när den specificeras.
 • Appar som använder CallKit kan nu visa informationen för uppringaren baserad på lokaltelefonutökning. 
 • Enheter som konfigurerats med Apple Configurator hoppar över ”Hello”-skärmen för att säkerställa att enhetskonfigurationen är klar.
 • En symbol definierad för ett webbklipp behålls nu istället för att använda favicon från webbplatsen. 
 • Exchange-konton misslyckas inte längre med att synkronisera när synkroniseringsmeddelanden är aktiverat för ett konto.
 • Åtgärdar ett problem som hindrade delade Exchange-inkorgar från autentisering när de är konfigurerade som IMAP.

 

iOS 14.4

 • Åtgärdar ett problem som hindrade lösenordsskyddade Microsoft Office-filer från att visas i Överblick.
 • Appar som skapats med Xamarin-ramverk och installerats via MDM ska inte längre misslyckas med att starta.

 

iOS 14.3

 • Åtgärdar ett problem som kunde orsaka att AirPrint-enheter inte visades när man hanterade skrivare med en konfigurationsprofil.
 • Enheter kommer att korrekt uppmana användare att byta lösenord när definierad Maximum passcode age (maximal lösenkodsålder) från nyttolasten Passcode MDM har gått ut.

 

iOS 14.2

 • Funktionen Privat adress aktiveras inte längre manuellt av användare när MDM definierar ett nätverk via Wi-Fi MDM-inställningar och inaktiverar alternativet för slumpmässig MAC-adress.
 • Om nyttolasten Global HTTP Proxy MDM är konfigurerad för att inte tillåta direkt trafik som reserv kommer direkttrafik inte längre tillåtas om det inte går att nå PAC-filen. 
 • När en privat adress har aktiverats för ett trådlöst nätverk kommer hårdvarans MAC-adress inte längre att visas i ARP-trafik.

 

iOS 14.1

 • Always On VPN-konfigurationer utan CellularServices-tjänsten kommer nu att ansluta till VPN via mobilnät. 
 • Appar med filtillägg från tredjepart kommer inte längre att visas som ”Innehållet är inte tillgängligt” i appen Filer. 
 • VPN-appar från tredje part återansluter efter byte av nätverk.

 

iOS 14

iOS 14 har nya funktioner som VPN per konto, förbättringar av enkel inloggning och andra förbättringar av enhetshantering. 

Enhetshantering

 • MDM-förfrågningar om installerade appar minimerar påverkan på enhetsbelastningen genom att specificera en uppsättning objekt som ska returneras. 
 • iOS 14 introducerar en ny funktion för integritet i wifi-nätverk. När en iPhone ansluts till ett wifi-nätverk identifierar den sig med en randomiserad MAC-adress. Funktionen för slumpmässigt utfärdande av MAC-adresser genererar bara en ny MAC-adress en gång för varje wifi-nätverk som enheten ansluter till. En ny slumpmässig adress kommer endast att genereras för ett känt nätverk efter åtgärderna Nollställ nätverk, Radera allt innehåll och inst. eller Nollställ alla inställningar. Detta kan inaktiveras för nätverk som definieras av en Wi-Fi MDM-inställning genom alternativet DisableAssociationMACRandomization.
 • Med nyttolasten Setup Assistant MDM kan en lista med inställningsobjekt som kan hoppas över genereras för automatiserad registrering och framtida uppdateringar. 
 • Hanterade appar kan nu identifieras individuellt som omöjliga att ta bort av användaren. 
 • Typsnitt installerade från konfigurationsprofilen kommer endast att vara synliga för appar som implementerar de typsnitts-API:er som introducerades i iOS 13. 
 • Enheter returnerar nu korrekta DeviceCapacity-värden till DeviceInformation MDM-frågor
 • Webbklipp som har installerats av MDM kommer att öppnas i den specificerade appen utan att be om användarens godkännande. 
 • Ominstallation av nyttolasten Exchange ActiveSync MDM på en enhet kommer inte generera ett meddelande med krav om autentisering. 
 • En enhet kan uppdateras till iOS 14 via MDM i Enappsläge. 
 • Apple Configurator kan nu modifiera startskärmslayouten för iOS-enheter. 
 • Om ett konto är konfigurerat med nyttolasten Exchange ActiveSync MDM kommer servern som returneras via AutoDiscover att ignoreras om det finns en server som är specificerad i profilen med värdnamnsnyckeln för Exchange. 
 • Du kan överföra en fil från en hanterad källa till en hanterad domän i Safari. 
 • MDM-kommandot ListAvailableUpdates är endast giltigt på övervakade enheter. 

Mail

 • Exchange-konton på iOS 14 konfigurerade för OAuth med Microsofts molnbaserade tjänster (som Office365 eller outlook.com) kommer automatiskt att uppgraderas för att använda Microsofts OAuth2-identitetsplattform (version 2.0).
 • E-postmeddelanden med Exchange-kalenderinbjudningar som innehåller anteckningar kommer inte längre att generera meddelandet att det här meddelandet endast är delvis nedhämtat. 
 • Avsändarkontot kommer inte att automatiskt uppdateras från ett hanterat till ett ohanterat konto när avsändaren skriver ett nytt e-postmeddelande. 
 • Åtgärdar ett problem i Mail med att nya meddelanden inte visas i inkorgen.
 • Mail visar inte längre upprepade uppmaningar när ett kontolösenord har ändrats. 

Buggfixar och andra förbättringar

 • Om en IKEv2 VPN-nyttolast utelämnar några värden i Dynamic SA-parametrar kommer standardvärdena iOS 14 att ställas in som:  
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit har nu stöd för beständiga token. Tack vare beständiga token kan tillägg från tredje part använda kryptografiska objekt som lagrats på ett smartkort eller en nätverksansluten säkerhetsmodul för hårdvara (HSM). 
 • Safari visar en varning vid anslutning till webbplatser som använder TLS 1.0 eller 1.1. 
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att en enhet inte svarar när en session med AirPlay-skärmdubblering startas på en Apple TV.
 • Åtgärdar ett problem som förhindrade VPN-anslutningar från att återansluta.
 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att appen Kontakter avslutas oväntat om mer än en källa ställs in.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: