Om säkerhetsinnehållet i macOS Catalina 10.15.7, säkerhetsuppdatering 2020-005 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2020-005 Mojave

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i macOS Catalina 10.15.7, säkerhetsuppdatering 2020-005 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2020-005 Mojave.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

macOS Catalina 10.15.7, säkerhetsuppdatering 2020-005 High Sierra, säkerhetsuppdatering 2020-005 Mojave

Släpptes 24 september 2020

CoreAudio

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15

Effekt: Uppspelning av en skadlig ljudfil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9954: Francis i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative, JunDong Xie på Ant Group Light-Year Security Lab

Lades till 12 november 2020

Hitta

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15

Effekt: Ett skadligt program kan läsa känslig platsinformation

Beskrivning: Det förekom ett problem med filåtkomst för vissa hemmappsfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad åtkomstbegränsning.

CVE-2020-9986: Tim Kornhuber, Milan Stute och Alexander Heinrich på TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab

Lades till 12 november 2020

ImageIO

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Catalina 10.15

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9961: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Uppdaterades 12 november 2020

libxml2

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Effekt: Bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9981: hittad av OSS-Fuzz

Lades till 12 november 2020, uppdaterades 16 mars 2021

Mail

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: En fjärrangripare kan oväntat ändra en applikations tillstånd

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-9941: Fabian Ising på FH Münster University of Applied Sciences och Damian Poddebniak på FH Münster University of Applied Sciences

Model I/O

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Catalina 10.15

Effekt: Bearbetning av en skadlig USD-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-10011: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos

CVE-2020-9973: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos

Uppdaterades 12 november 2020

Model I/O

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15

Effekt: Bearbetning av en skadlig USD-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-13520: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos

Lades till 12 november 2020

Sandlåda

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Catalina 10.15

Effekt: Ett skadligt program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9968: Adam Chester (@_xpn_) på TrustedSec

Uppdaterades 12 november 2020

Wifi

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 och macOS Catalina 10.15

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-10013: Yu Wang på Didi Research America

Lades till 16 mars 2021

Ytterligare tack

Bluetooth

Vi vill tacka Andy Davis på NCC Group för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: