Om hantering av batterihälsa i bärbara Mac-datorer

Bärbara Mac-datorer med Apple-chippet använder hantering av batterihälsa som är en funktion för att förlänga datorns batteritid.

Denna artikel gäller endast för Mac-datorer med Apple-chip.

Om litiumjonbatteriet i din bärbara Mac-dator

Batterier i bärbara Mac-datorer använder litiumjonteknik. Litiumjonbatterier laddas snabbt upp, räcker länge och är för närvarande det bästa strömalternativet för din dator.

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsdelar som blir mindre och mindre effektiva när de åldras – och deras ålder avgörs inte bara av den tid som passerat. Ett batteris livslängd beror på dess kemiska ålder, som påverkas av faktorer som temperaturhistorik och laddningsmönster. När din bärbara dators batteri åldras kemiskt får den mindre laddningskapacitet.

Med de här tipsen för hur du maximerar batteriets prestanda får du ut så mycket som möjligt av alla dina Apple-enheter. Och med Hantering av batterihälsa kan din bärbara Mac-dator optimera ditt batteri ytterligare.

Maximal kapacitet för batteriet

Det här är ett mått på batteriets kapacitet i förhållande till när det var nytt. Batteriets kapacitet försämras i takt med att batteriet bryts ned kemiskt. Lägre kapacitet kan leda till färre timmars användning mellan laddningar. Beroende på hur lång tid som har gått från det att datorn tillverkades till att du började använda den kan batterikapaciteten visas som mindre än 100 %.

Normala batterier utformas att behålla upp till 80 % av den ursprungliga kapaciteten vid högsta möjliga cykler under normal användning. Den ettåriga garantin inkluderar rätt till service av defekta batterier. Om garantin har slutat gälla erbjuder Apple batteriservice mot en avgift.

Så här kan Hantering av batterihälsa hjälpa

Hantering av batterihälsa har utformats för att förlänga batteriets livslängd genom att sakta ned den kemiska nedbrytningen. Det går till så att den här funktionen övervakar batteriets temperaturhistorik och laddningsmönster.

Funktionen för hantering av batterihälsa använder mätvärdena som samlas in och kan utifrån dessa tillfälligtvis minska batteriströmmen. Det här sker när det behövs för att se till att batteriet laddas upp till en nivå som är optimerad för din användning – vilket minskar slitaget på batteriet och saktar ned dess kemiska åldrande.

Läs mer

Du kan läsa mer om hur du får service för din bärbara Mac-dator om du tycker att batteriet inte räcker så länge som det borde.

Publiceringsdatum: