Använda nattläget på iPhone

Har du en iPhone-modeller med stöd för nattläge kan du ta bilder när kameran upptäcker en miljö med svagt ljus.

Du kan använda nattläget på: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max.

Ta bilder i svagt ljus med nattläget

Nattläge aktiveras automatiskt när kameran upptäcker en miljö med svagt ljus. Symbolen för nattläget  längst upp på skärmen blir gul när funktionen är aktiv. Beroende på hur mörkt motivet är tar din iPhone en nattlägesbild snabbt eller på ett antal sekunder. Du kan också justera din exponeringsinställning.

För bäst resultat ska du hålla din iPhone stadigt tills tagningen är klar. Försök att placera din iPhone på ett stabilt och säkert underlag eller använd ett stativ för att öka stabiliteten och kontrollera exponeringsklarheten.

Med iOS 14 kan du justera hårkorsen i ramen för att minska rörelserna och förbättra bilden om din iPhone upptäcker rörelse när du försöker ta en bild. Om du vill avbryta en nattlägesbild mitt i tagningen i stället för att vänta på att den blir klar trycker du bara på stoppknappen under reglaget.

Justera tagningstiden

När du tar en bild i nattläge visas ett nummer bredvid symbolen för nattläge för att ange hur lång tid exponeringen tar.

Om du vill prova längre bilder i nattläge trycker du på symbolen för nattläge. Sedan väjer du Max med reglaget ovanför slutarknappen, vilket förlänger tagningstiden. När du tar bilden blir reglaget en timer som räknar ned till slutet av exponeringstiden.

Ta selfies i nattläget

  1. Öppna appen Kamera.
  2. Tryck på knappen till kameran på framsidan .
  3. Håll din iPhone framför ansiktet.
  4. Ta din selfie.

Selfies i nattläge stöds på iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Spela in uppsnabbad video i nattläget

Befinner du dig i svagt ljus kan du använda uppsnabbad video i nattläget och ett stativ för att spela in video med längre intervall mellan bilderna. Öppna appen Kamera och svep åt vänster tills du ser Uppsnabbad video. Tryck på slutarknappen  för att spela in din video.

Uppsnabbad video i nattläge finns tillgängligt på iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Använda porträttläge i nattläget

  1. Öppna appen Kamera och svep till porträttläget.
  2. Följ tipsen på din skärm.
  3. Tryck på slutarknappen .

Porträttläge i nattläge finns tillgängligt på iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Aktivera Live Photos och blixt

När din iPhone är i nattläge är Live Photos och blixt inaktiverade. Du kan aktivera dessa funktioner manuellt. Observera att nattläge inaktiveras när du aktiverar Live Photos eller blixt.

Om blixten är inställd på automatisk aktiveras den automatiskt i situationer med svagt ljus. Tryck på pilen  ovanför sökaren för att aktivera blixten manuellt. Tryck på blixtknappen  som visas under sökaren och välj På.

Läs mer

Publiceringsdatum: