Ta och redigera Live Photos-bilder

Med Live Photo-bilder spelar iPhone-enheten in vad som händer 1,5 sekunder före och efter att du tar en bild. Du kan sedan välja en annan referensbild, lägga till en rolig effekt, redigera din Live Photo-bild och dela den med din familj och dina vänner.

Så här tar du en Live Photo-bild

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Se till att kameran är inställd på bildläge och att Live Photos är aktiverat. När den är på visas knappen Live PhotosIngen bildtext till bilden högst upp i kameran.

  En iPhone med Live Photo-bilder aktiverat i Kamera-appen.
 3. Håll enheten* stilla.

 4. Tryck på knappen SlutareIngen bildtext till bilden.

Live Photo-bilder är aktiverat som standard. Du kan inaktivera Live Photos tillfälligt eller permanent.

Så här hittar och spelar du upp dina Live Photo-bilder

 1. Öppna appen Bilder.

 2. Tryck på fliken Album.

 3. Rulla ner till Medietyper och tryck på Live Photo-bilder.

  Hitta ditt Live Photos-album genom att gå till Bilder > Album, rulla till Medietyper och klicka på Live Photos.
 4. Tryck på en av bilderna för att öppna den.

 5. Tryck och håll på skärmen för att spela upp Live Photo-bilden.

Så här ändrar du referensbild

 1. Öppna Live Photo-bilden och tryck på Ändra.

 2. Tryck på knappen Live PhotosIngen bildtext till bilden.

 3. Flytta reglaget för att ändra ramen.

 4. Släpp fingret och tryck sedan på Gör till referensbild.

  Du kan ändra referensbilden för dina Live Photo-bilder i Kamera-appen.
 5. Tryck på Klar.

Du kan även slå av och på Live Photo-effekten. När du redigerar en Live Photo-bild trycker du på knappen LIVE högst upp på skärmen för att slå på och av Live Photo.

Så här lägger du till Live Photo-bildeffekter

 1. Öppna Live Photo-bilden.

 2. Tryck på knappen Live PhotosIngen bildtext till bilden nära toppen av skärmen.

  Du kan ändra Live Photo-bilder till andra effekter eller till ett vanligt foto i Bilder-appen.
 3. Välj Loopa, Studsa eller Lång exponering.

Loopa: Omvandla en Live Photo-bild till en videoloop. Välj en bild själv eller hitta en i fliken För dig för att se bilder som kan bli bra loopar.

Studsa: Gör så att din Live Photo-bild studsar fram och tillbaka. Titta på Live Photo-bilden så som den spelades in och spela sedan direkt upp den omvänt.

Lång exponering: Fånga tidens och rörelsernas element. Skapa vackra effekter som tidigare endast var möjliga på en DSLR-kamera. Fyrverkerier blir ljusa streck på natthimlen. Ett vattenfall blir magiskt suddigt.

Så här redigerar du Live Photo-bilder

 1. Öppna appen Bilder och gå till fliken Album.

 2. Gå till Live Photo-bilder under Medietyper.

 3. Tryck på Live Photo-bilden som du vill redigera.

 4. Tryck på Ändra och gör sedan dina ändringar.

 5. Tryck på Klar.

Om du redigerar din Live Photo-bild i en tredjepartsapp kanske dina Live Photo-effekter försvinner.

Så här delar du dina Live Photo-bilder

 1. Öppna fotot som du vill dela och tryck sedan på knappen DelaIngen bildtext till bilden.

 2. Om du vill dela stillbilden och inte Live Photo-bilden trycker du på Live i det övre vänstra hörnet.

 3. Välj hur du vill dela bilden. Observera att om du delar via Mail skickas Live Photo-bilden som en stillbild.

När du får en Live Photo-bild på din iPhone eller iPad i Meddelanden trycker du på bilden för att öppna den, och trycker sedan hårt och håller ned för att se hur den blir levande.

Om du använder Meddelanden på din Mac öppnar du Live Photo-bilden genom att dubbelklicka på den. Live Photo-bilden spelas en gång. Spela upp den igen genom att klicka på LIVE-knappen längst ned till vänster om bilden.

Så här inaktiverar du Live Photo-bilder

I appen Kamera, tryck på knappen Live PhotosIngen bildtext till bilden för att stänga av Live Photos. Ett snedstreck över Live Photo-knappen betyder att funktionen är av.

Appen Kamera slår automatiskt på Live Photo-bilder igen. Om du vill stänga av Live Photo-bilder permanent följer du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar.

 2. Tryck på Kamera > Förvalsinställningar.

 3. Se till att reglaget bredvid Live Photo är av.

* Du kan ta Live Photo-bilder på iPhone 6s och senare, iPad (5:e generationen och senare, iPad Air (3:e generationen) och senare, iPad mini (5:e generationen) och senare och iPad Pro-modeller från 2016 eller senare.

Publiceringsdatum: