Om säkerhetsinnehållet i tvOS 13.4.8

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 13.4.8.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 13.4.8

Släpptes 15 juli 2020

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9884: Yu Zhou(@yuzhou6666) på 小鸡帮 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2020-9889: anonym i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, JunDong Xie och XingWei Li på Ant-financial Light-Year Security Lab

Uppdaterades 10 augusti 2020

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9888: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9890: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9891: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Uppdaterades 10 augusti 2020

AVEVideoEncoder

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-9907: 08Tc3wBB i samarbete med ZecOps

Lades till 28 juli 2020, uppdaterades 31 augusti 2020

CoreGraphics

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9883: en anonym forskare, Mickey Jin på Trend Micro

Lades till 28 juli 2020, uppdaterades 15 december 2020

Crash Reporter

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett skadligt program kan bryta sig ut från sin sandlåda

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-9865: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team i samarbete med 360 BugCloud

Crash Reporter

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Det förekom ett problem med logiken för validering av sökvägar för symboliska länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad sökvägssanering.

CVE-2020-9900: Cees Elzinga, Zhongcheng Li (CK01) från Zero-dayits-teamet på Legendsec från Qi'anxin Group

Lades till 10 augusti 2020, uppdaterades 17 december 2021

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9980: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 21 september 2020, uppdaterades 19 oktober 2020

GeoServices

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: ett skadligt program kan läsa känslig platsinformation

Beskrivning: ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9933: Min (Spark) Zheng och Xiaolong Bai på Alibaba Inc.

iAP

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare med behörig nätverksposition kan utföra en överbelastningsattack med felformaterade Bluetooth-paket

Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i Bluetooth. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9914: Andy Davis på NCC Group

Uppdaterades 28 juli 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27933: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Lades till 16 mars 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: flera problem med buffertspill förekom i openEXR

Beskrivning: flera problem i openEXR åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-11758: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11759: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11760: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11761: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11762: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11763: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11764: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11765: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Lades till 8 september 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9872: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9874: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9879: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9936: Mickey Jin på Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Uppdaterades 10 augusti 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9919: Mickey Jin på Trend Micro

Lades till 28 juli 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Öppnande av en uppsåtligt skadlig PDF-fil kan leda till att appen oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9876: Mickey Jin på Trend Micro

Lades till 28 juli 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9938: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9984: en anonym forskare

Lades till 28 juli 2020, uppdaterades 21 september 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Lades till 10 augusti 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9875: Mickey Jin på Trend Micro

Lades till 10 augusti 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare i en behörig nätverksposition kan införas i anslutningar inom en VPN-tunnel

Beskrivning: Ett dirigeringsproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2019-14899: William J. Tolley, Beau Kujath och Jedidiah R. Crandall

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare som redan har uppnått körning av kernel-kod kan kringgå kärnminnesbegränsningar

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9909: Brandon Azad på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9904: Tielei Wang på Pangu Lab

Lades till 28 juli 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9863: Xinru Chi på Pangu Lab

Uppdaterades 10 augusti 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: flera minnesfel åtgärdades med förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9892: Andy Nguyen på Google

Lades till 10 augusti 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: ett program med skadligt innehåll kan ta reda på schemat för kernelminnet

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9902: Xinru Chi och Tielei Wang på Pangu Lab

Lades till 10 augusti 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2020-9905: Raz Mashat (@RazMashat) på ZecOps

Lades till 31 augusti 2020

libxml2

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9926: hittad av OSS-Fuzz

Lades till 16 mars 2021

Model I/O

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av en USD-fil med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2020-9880: Holger Fuhrmannek på Deutsche Telekom Security

Lades till 21 september 2020

Model I/O

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en USD-fil med skadligt innehåll kan leda till oväntad appavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9878: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos, Holger Fuhrmannek på Deutsche Telekom Security

CVE-2020-9940: Holger Fuhrmannek på Deutsche Telekom Security

Lades till 21 september 2020

Security

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare kan utge sig för att tillhöra en betrodd webbplats med hjälp av delade nyckelmaterial för certifikat som läggs till av administratör

Beskrivning: Det fanns ett problem med valideringen av certifikat när certifikat tillagda av administratörer bearbetades. Problemet har åtgärdats genom förbättrad certifikatsvalidering.

CVE-2020-9868: Brian Wolff på Asana

Lades till 28 juli 2020

sysdiagnose

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Det förekom ett problem med logiken för validering av sökvägar för symboliska länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad sökvägssanering.

CVE-2020-9901: Tim Michaud (@TimGMichaud) från Leviathan, Zhongcheng Li (CK01) från Zero-dayit-teamet Legendsec från Qi'anxin Group

Lades till 10 augusti 2020, uppdaterades 31 augusti 2020

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en fjärrangripare kan orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9894: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan förhindra att policyn för innehållssäkerhet tillämpas

Beskrivning: det förekom ett åtkomstproblem i Content Security Policy.  Problemet åtgärdades genom förbättrad åtkomstbegränsning.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR på Noon

Uppdaterades 28 juli 2020

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9925: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en fjärrangripare kan orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9893: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2020-9895: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en angripare med godtycklig läs- och skrivkapacitet kan kringgå pekarautentisering

Beskrivning: flera problem åtgärdades med förbättrad logik.

CVE-2020-9910: Samuel Groß på Google Project Zero

WebKit Page Loading

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En angripare kan kanske dölja destinationen för en webbadress

Beskrivning: Ett URL Unicode-kodningsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

WebKit Web Inspector

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Kopiering av en webbadress från Web Inspector kan leda till kommandoinmatning

Beskrivning: Ett problem med kommandoinmatning förekom i Web Inspector. Problemet åtgärdades genom förbättrade undantagstecken.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

WebRTC

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en angripare med privilegierad nätverksposition kan orsaka heap-fel via en SCTP-ström

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-6514: natashenka på Google Project Zero

Lades till 21 september 2020

Wi-Fi

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en fjärrangripare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet blir korrupt

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9918: Jianjun Dai på 360 Alpha Lab i samarbete med 360 BugCloud (bugcloud.360.cn)

Ytterligare tack

CoreFoundation

Vi vill tacka Bobby Pelletier för hjälpen.

Lades till 8 september 2020

ImageIO

Vi vill tacka Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab för hjälpen.

Lades till 21 september 2020

Kernel

Vi vill tacka Brandon Azad på Google Project Zero för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: