Om säkerhetsinnehållet i iOS 13.6 och iPadOS 13.6

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iOS 13.6 och iPadOS 13.6.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iOS 13.6 och iPadOS 13.6

Släpptes 15 juli 2020

Ljud

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9888: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9890: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9891: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-financial Light-Year Security Lab

Ljud

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9889: JunDong Xie och XingWei Lin på Ant-financial Light-Year Security Lab

AVEVideoEncoder

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-9907: en anonym forskare

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka ett oväntat programavslut

Beskrivning: Ett problem med överbelastningsangrepp (DoS) åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9931: Dennis Heinze (@ttdennis) på TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab

CoreFoundation

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett problem förekom i hanteringen av miljövariabler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2020-9934: en anonym forskare

Crash Reporter

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan bryta sig ut från sitt begränsade läge

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-9865: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team i samarbete med 360 BugCloud

GeoServices

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan läsa känslig platsinformation

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9933: Min (Spark) Zheng och Xiaolong Bai på Alibaba Inc.

iAP

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan köra opålitlig kod

Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i Bluetooth. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9914: Andy Davis på NCC Group

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9936: Mickey Jin på Trend Micro

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9923: Proteas

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare med en priviligierad nätverksposition kan göra inmatningar i en aktiv anslutning i en VPN-tunnel

Beskrivning: Ett routing-problem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2019-14899: William J. Tolley, Beau Kujath och Jedidiah R. Crandall

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare som redan har uppnått körning av kernel-kod kan kringgå kärnminnesbegränsningar

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9909: Brandon Azad på Google Project Zero

Mail

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka en begränsad skrivning utanför minnesområdet vilket resulterar i ett överbelastningsangrepp

Beskrivning: Ett problem med indatavalidering åtgärdades.

CVE-2019-19906

Meddelanden

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En användare som tas bort från en iMessage-grupp kan gå med i gruppen igen

Beskrivning: Det förekom ett problem i hanteringen av iMessage ”tapbacks”. Problemet löstes med ytterligare verifiering.

CVE-2020-9885: en anonym forskare, Suryansh Mansharamani, på WWP High School North (medium.com/@suryanshmansha)

Model I/O

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en USD-fil med skadligt innehåll kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9878: Holger Fuhrmannek på Deutsche Telekom Security

AutoFill vid Safari-inloggning

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare kan orsaka att Safari föreslår ett lösenord för fel domän

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9903: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) på Payatu Labs (payatu.com)

Safari-läsaren

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett problem i Safari Reader-läget kan göra det möjligt för en fjärrangripare att kringgå policyn för samma ursprung

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9911: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) på Payatu Labs (payatu.com)

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9894: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan förhindra att policyn för innehållssäkerhet tillämpas

Beskrivning: Det förekom ett åtkomstproblem i Content Security Policy.  Problemet åtgärdades genom förbättrad åtkomstbegränsning.

CVE-2020-9915: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9893: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2020-9895: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9925: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare med godtycklig läs- och skrivkapacitet kan kringgå pekarautentisering

Beskrivning: Flera problem åtgärdades med förbättrad logik.

CVE-2020-9910: Samuel Groß på Google Project Zero

WebKit-laddning av sidor

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare kan kanske dölja destinationen för en webbadress

Beskrivning: Ett URL Unicode-kodningsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

WebKit Web Inspector

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Kopiering av en webbadress från Web Inspector kan leda till kommandoinmatning

Beskrivning: Ett problem med kommandoinmatning förekom i Web Inspector. Problemet åtgärdades genom förbättrade undantagstecken.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet blir korrupt

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9918: Jianjun Dai på 360 Alfa Lab i samarbete med 360 BugCloud (bugcloud.360.cn)

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-9917: en anonym forskare, Pradeep Deokate på Harman

Ytterligare tack

Bluetooth

Vi vill tacka Andy Davis på NCC Group för hjälpen.

Kernel

Vi vill tacka Brandon Azad på Google Project Zero för hjälpen.

USB-ljud

Vi vill tacka Andy Davis på NCC Group för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: