Om säkerhetsinnehållet i iOS 13.5 och iPadOS 13.5

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iOS 13.5 och iPadOS 13.5.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iOS 13.5 och iPadOS 13.5

Släpptes 20 maj 2020

Konton

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med överbelastningsangrepp (DoS) åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9827: Jannik Lorenz på SEEMOO på TU Darmstadt

AirDrop

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med överbelastningsangrepp (DoS) åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9826: Dor Hadad på Palo Alto Networks

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kunde interagera med systemprocesserna och få tillgång till privat information och utföra åtgärder som kräver viss behörighet

Beskrivning: Ett problem med behörighetstolkning åtgärdades med förbättrad tolkning.

CVE-2020-9842: Linus Henze (pinauten.de)

Ljud

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9815: Yu Zhou (@yuzhou6666) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

Ljud

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9791: Yu Zhou (@yuzhou6666) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En angripare i behörig nätverksposition kan manipulera Bluetooth-trafik

Beskrivning: Det fanns ett problem med användningen av en pseudoslumptalsgenerator med låg entropi. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-6616: Jörn Tillmanns (@matedealer) och Jiska Classen (@naehrdine) på Secure Mobile Networking Lab

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9838: Dennis Heinze (@ttdennis) på TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab

CoreText

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till att åtkomsten till tjänsten begränsas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2020-9829: Aaron Perris (@aaronp613), en anonym forskare, en anonym forskare, Carlos S Tech, Sam Menzies på Sam’s Lounge, Sufiyan Gouri på Lovely Professional University i Indien, Suleman Hasan Rathor på Arabic-Classroom.com

FaceTime

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En användares video kanske inte pausas i ett FaceTime-samtal om användaren avslutar FaceTime-appen medan samtalet ringer

Beskrivning: Ett problem förekom i pausandet av FaceTime-video. Problemet åtgärdades genom förbättrad logik.

CVE-2020-9835: Olivier Levesque (@olilevesque)

Filsystem

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan möjligen ändra filsystemet

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9820: Thijs Alkemade på Computest

FontParser

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Öppnande av en uppsåtligt skadlig PDF-fil kan leda till att appen oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9816: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3878: Samuel Groß på Google Project Zero

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9789: Wenchao Li på VARAS@IIE

CVE-2020-9790: Xingwei Lin på Ant-financial Light-Year Security Lab

IPSec

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9837: Thijs Alkemade på Computest

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9821: Xinru Chi och Tielei Wang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på andra programs minnesformat

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-9797: en anonym forskare

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9852: Tao Huang och Tielei Wang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9795: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan leda till oväntad systemavstängning eller skrivning till kernelminne

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9808: Xinru Chi och Tielei Wang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En lokal användare kan läsa kernelminne

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9811: Tielei Wang på Pangu Lab

CVE-2020-9812: derrek (@derrekr6)

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Det fanns ett logikproblem som ledde till minnesfel. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9813: Xinru Chi på Pangu Lab

CVE-2020-9814: Xinru Chi och Tielei Wang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9809: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

libxpc

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan godtyckligt skriva över filer

Beskrivning: Ett problem med hantering av sökvägar åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-9994: Apple

Lades till 21 september 2020

Mail

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett uppsåtligt skadligt e-postmeddelande kan leda till heap-fel

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9819: ZecOps.com

Mail

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av ett uppsåtligt skadligt e-postmeddelande kan leda till oväntad ändring i minnet eller att appen avslutas

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9818: ZecOps.com

Meddelanden

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Användare som tagits bort från en iMessage-konversation kan fortfarande ändra status

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-9823: Suryansh Mansharamani, elev på Community Middle School, Plainsboro, New Jersey

Aviseringar

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En person med fysisk åtkomst till en iOS-enhet kan se innehåll i varningsmeddelanden från låsskärmen

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9848: Nima

rsync

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan skriva över befintliga filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2014-9512: gaojianfeng

Lades till 28 juli 2020

Sandlåda

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2020-9825: Sreejith Krishnan R (@skr0x1C0)

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-9854: Ilias Morad (A2nkF)

Lades till 28 juli 2020

SQLite

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan orsaka ett överbelastningsangrepp (DoS-angrepp) eller möjligen avslöja innehåll från minnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9794

Systeminställningar

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9839: @jinmo123, @setuid0x0_ och @insu_yun_en på @SSLab_Gatech i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

USB-ljud

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En usb-enhet kan orsaka överbelastning (tjänster nekas)

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2020-9792: Andy Davis på NCC Group

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9805: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9802: Samuel Groß på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9850: @jinmo123, @setuid0x0_ och @insu_yun_en på @SSLab_Gatech i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9843: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-9803: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9806: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2020-9807: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9800: Brendan Draper (@6r3nd4n) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

WebRTC

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett problem med åtkomst åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-20503: natashenka på Google Project Zero

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet blir korrupt

Beskrivning: Ett dubbelt fritt fel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9844: Ian Beer på Google Project Zero

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9830: Tielei Wang på Pangu Lab

Lades till 10 augusti 2020

Ytterligare tack

Bluetooth

Vi vill tacka Maximilian von Tschirschnitz (@maxinfosec1) på Tekniska universitetet i München och Ludwig Peuckert på Tekniska universitetet i München för hjälpen.

CoreText

Vi vill tacka Jiska Classen (@naehrdine) och Dennis Heinze (@ttdennis) på Secure Mobile Networking Lab för hjälpen.

Enhetsanalys

Vi vill tacka Mohamed Ghannam (@_simo36) för hjälpen.

ImageIO

Vi vill tacka Lei Sun för hjälpen.

IOHIDFamily

Vi vill tacka Andy Davis på NCC Group för hjälpen.

IPSec

Vi vill tacka Thijs Alkemade på Computest för hjälpen.

Lades till 10 augusti 2020

Kernel

Vi vill tacka Brandon Azad på Google Project Zero för hjälpen.

Safari

Vi vill tacka Jeffball på GRIMM och Luke Walker på Manchester Metropolitan University för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Aidan Dunlap på UT Austin för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: