Om säkerhetsinnehållet i tvOS 13.4

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 13.4.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 13.4

Släpptes 24 mars 2020

Konton

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9772: Allison Husain på UC Berkeley

Lades till 21 maj 2020

ActionKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program kan använda en SSH-klient som tillhandahålls av privata ramverk

Beskrivning: Problemet hanterades med en ny behörighet.

CVE-2020-3917: Steven Troughton-Smith (@stroughtonsmith)

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program kan använda opålitliga behörigheter

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-3883: Linus Henze (pinauten.de)

Bildbearbetning

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9768: Mohamed Ghannam (@_simo36)

IOHIDFamily

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3919: Alex Plaskett på F-Secure Consulting

Uppdaterades 21 maj 2020

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3914: pattern-f (@pattern_F_) på WaCai

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9785: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

libxml2

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Flera problem i libxml2

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: hittad av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Flera problem i libxml2

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2020-3910: LGTM.com

Sandlåda

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2020-3918: Augusto Alvarez på Outcourse Limited

Lades till 1 maj 2020

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Vissa webbplatser kanske inte har visats i Safari-inställningarna

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9787: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Lades till 1 maj 2020

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom ytterligare validering.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3899: hittad av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En hämtnings ursprung kan vara felaktigt associerat

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: URL till en fil kan bearbetas felaktigt

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Ytterligare tack

FontParser

Vi vill tacka Matthew Denton på Google Chrome för hjälpen.

Kernel

Vi vill tacka Siguza för hjälpen.

LinkPresentation

Vi vill tacka Travis för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Emilio Cobos Álvarez på Mozilla, Samuel Groß på Google Project Zero, hearmen för hjälpen.

Uppdaterades 4 april 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: