Om säkerhetsinnehållet i macOS Catalina 10.15.4, säkerhetsuppdatering 2020-002 Mojave och säkerhetsuppdatering 2020-002 High Sierra

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i macOS Catalina 10.15.4, säkerhetsuppdatering 2020-002 Mojave och säkerhetsuppdatering 2020-002 High Sierra.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

macOS Catalina 10.15.4, säkerhetsuppdatering 2020-002 Mojave, säkerhetsuppdatering 2020-002 High Sierra

Släpptes 24 mars 2020

Konton

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9772: Allison Husain på UC Berkeley

Lades till 21 maj 2020

Apple HSSPI-support

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3903: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

Uppdaterades 1 maj 2020

AppleGraphicsControl

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-3904: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett program kan använda opålitliga behörigheter

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-3883: Linus Henze (pinauten.de)

Bluetooth

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En angripare i behörig nätverksposition kan manipulera Bluetooth-trafik

Beskrivning: Det fanns ett problem med användningen av en pseudoslumptalsgenerator med låg entropi. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-6616: Jörn Tillmanns (@matedealer) och Jiska Classen (@naehrdine) på Secure Mobile Networking Lab

Lades till 21 maj 2020

Bluetooth

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-9853: Yu Wang på Didi Research America

Lades till 21 maj 2020

Bluetooth

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En lokal användare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet läses

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3907: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2020-3908: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2020-3912: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2020-9779: Yu Wang på Didi Research America

Uppdaterades 21 september 2020

Bluetooth

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3892: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2020-3893: Yu Wang på Didi Research America

CVE-2020-3905: Yu Wang på Didi Research America

Bluetooth

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2019-8853: Jianjun Dai på Qihoo 360 Alpha Lab

Samtalshistorik

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan få åtkomst till en användares samtalshistorik

Beskrivning: Problemet hanterades med en ny behörighet.

CVE-2020-9776: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

CoreBluetooth

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En fjärrangripare kan läcka känslig användarinformation

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9828: Jianjun Dai på Qihoo 360 Alpha Lab

Lades till 13 maj 2020

CoreFoundation

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetsvalidering.

CVE-2020-3913: Timo Christ på Avira Operations GmbH & Co. KG

CoreText

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till att åtkomsten till tjänsten begränsas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2020-9829: Aaron Perris (@aaronp613), en anonym forskare, en anonym forskare, Carlos S Tech, Sam Menzies på Sam’s Lounge, Sufiyan Gouri på Lovely Professional University i Indien, Suleman Hasan Rathor på Arabic-Classroom.com

Lades till 21 maj 2020

CUPS

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-3898: Stephan Zeisberg (github.com/stze) på Security Research Labs (srlabs.de)

Lades till 8 april 2020

FaceTime

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-3881: Yuval Ron, Amichai Shulman och Eli Biham på Technion – Israel Institute of Technology

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3886: Proteas

Lades till 16 mars 2021

Intel Graphics-drivrutin

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan leda till att begränsat minne avslöjas

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-14615: Wenjian HE på Hong Kong University of Science and Technology, Wei Zhang på Hong Kong University of Science and Technology, Sharad Sinha på Indian Institute of Technology Goa samt Sanjeev Das på University of North Carolina

IOHIDFamily

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3919: Alex Plaskett på F-Secure Consulting

Uppdaterades 21 maj 2020

IOThunderboltFamily

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3851: Xiaolong Bai och Min (Spark) Zheng på Alibaba Inc. och Luyi Xing på Indiana University Bloomington

iTunes

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan godtyckligt skriva över filer

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2020-3896: Christoph Falta

Lades till 16 mars 2021

Kernel

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3914: pattern-f (@pattern_F_) på WaCai

Kernel

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9785: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

libxml2

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Flera problem i libxml2

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: hittad av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Flera problem i libxml2

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2020-3910: LGTM.com

Mail

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka körning av opålitlig javascript-kod

Beskrivning: Ett problem med inmatning åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2020-3884: Apple

Utskrift

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt program kan godtyckligt skriva över filer

Beskrivning: Ett problem med hantering av sökvägar åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-3915: En anonym forskare i samarbete med iDefense Labs (https://vcp.idefense.com/), HyungSeok Han (DaramG) @Theori i samarbete med TrendMicros Zero Day Initiative

Lades till 1 maj 2020

Safari

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En användares privata surfningsaktivitet kan oväntat sparas i Skärmtid

Beskrivning: Ett problem fanns i hanteringen av flikar som visar bild-i-bild-video. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9775: Andrian (@retroplasma), Marat Turaev, Marek Wawro (futurefinance.com) och Sambor Wawro på STO64 School Krakow Poland

Lades till 13 maj 2020

Sandlåda

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En användare kan få tillgång till skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: Problemet hanterades med en ny behörighet.

CVE-2020-9771: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 21 maj 2020

Sandlåda

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2020-3918: en anonym forskare, Augusto Alvarez på Outcourse Limited

Lades till 8 april 2020, uppdaterades 21 maj 2020

sudo

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En angripare kan köra kommandon som en icke-existerande användare

Beskrivning: Problemet åtgärdades med hjälp av en uppdatering till sudo version 1.8.31.

CVE-2019-19232

sysdiagnose

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Ett program kan utlösa en sysdiagnose

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller

CVE-2020-9786: Dayton Pidhirney (@_watbulb) på Seekintoo (@seekintoo)

Lades till 4 april 2020

TCC

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Ett skadligt utformat program kan kringgå en tvingad kodsignering

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-3906: Patrick Wardle på Jamf

Time Machine

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: En lokal användare kan läsa opålitliga filer

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-3889: Lasse Trolle Borup på Danish Cyber Defence

Vim

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Flera problem i Vim

Beskrivning: Flera problem åtgärdades med hjälp av en uppdatering till version 8.1.1850.

CVE-2020-9769: Steve Hahn från LinkedIn

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Vissa webbplatser kanske inte har visats i Safari-inställningarna

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2020-9787: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Lades till 8 april 2020

WebKit

Tillgängligt för: macOS Catalina 10.15.3

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Lades till 28 juli 2020

Ytterligare tack

CoreText

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

FireWire Audio

Vi vill tacka Xiaolong Bai och Min (Spark) Zheng på Alibaba Inc. och Luyi Xing på Indiana University Bloomington för deras hjälp.

FontParser

Vi vill tacka Matthew Denton på Google Chrome för hjälpen.

Installeraren

Vi vill tacka Pris Sears på Virginia Tech, Tom Lynch på UAL Creative Computing Institute och en anonym forskare för deras hjälp.

Lades till 15 december 2020

Äldre Install Framework

Vi vill tacka Pris Sears på Virginia Tech, Tom Lynch på UAL Creative Computing Institute och en anonym forskare för deras hjälp.

LinkPresentation

Vi vill tacka Travis för hjälpen.

OpenSSH

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

rapportd

Vi vill tacka Alexander Heinrich (@Sn0wfreeze) på Technische Universität Darmstadt för hjälpen.

Sidecar

Vi vill tacka Rick Backley (@rback_sec) för hjälpen.

sudo

Vi vill tacka Giorgio Oppo (linkedin.com/in/giorgio-oppo/) för hjälpen.

Lades till 4 april 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: