Om äldre systemtillägg

En del systemtillägg kommer inte att vara kompatibla med en framtida version av macOS.

Systemtillägg är en mjukvarukategori som körs i bakgrunden för att utöka funktionaliteten hos Mac. En del appar installerar kerneltillägg som är en typ av systemtillägg som fungerar med äldre metoder som inte är lika säkra som moderna alternativ. Din Mac identifierar dessa som äldre systemtillägg.

Under 2019 informerade Apple utvecklare om att macOS Catalina kommer att vara den sista macOS som stöder äldre systemtillägg fullt ut och vi samarbetar med utvecklare för att föra över deras mjukvara. Genom att förbättra dessa tillägg hjälper utvecklare till att modernisera Mac ytterligare, förbättra dess säkerhet och tillförlitlighet samt möjliggöra en mer användarvänlig metod för mjukvarudistribution. Ett slutgiltig övergångsdatum har inte bestämts ännu.

Fram tills övergången är slutförd kommer din Mac att visa ett meddelande när ett äldre systemtillägg läses in för första gången och sedan igen periodvis under den tid tillägget används. Det här ger dig en förvarning om att ditt systems befintliga mjukvara läste in ett systemtillägg som inte kommer att vara kompatibelt med en framtida version av macOS:

Äldre systemtillägg och de program som förlitar sig på att de fortsätter att fungera idag. Nu kan det vara bra att kontakta utvecklaren för att ta reda på om en uppdaterad version av deras mjukvara finns tillgänglig eller planeras. Utvecklaren kan också förklara hur du tar bort eller inaktiverar tillägget och vilka konsekvenser det medför.
 

Teknisk information för utvecklare finns tillgängligt i Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: