Om systemtillägg och macOS

Vissa systemtillägg är inte kompatibla med aktuella versioner, eller kommer inte att vara kompatibla med en framtida version av macOS. Ta reda på vad du kan göra om du ser varningar gällande systemtillägg eller kerneltillägg. 

Systemtillägg körs i bakgrunden för att utöka funktionaliteten i din Mac. En del appar installerar kerneltillägg, eller kexts, en typ av systemtillägg som fungerar med äldre metoder som inte är lika säkra som moderna alternativ. Din Mac identifierar dessa som äldre systemtillägg.

Under 2019 informerade Apple utvecklare om att macOS Catalina kommer att vara den sista macOS som stöder äldre systemtillägg fullt ut och vi samarbetar med utvecklare för att föra över deras mjukvara.


Om du ser meddelanden om systemtillägg

Det kan visas ett meddelande på din Mac som säger att ett program lästes in eller försökte läsa in ett systemtillägg signerat av tilläggets utvecklare. 

  • I meddelandet kan du bli ombedd att öppna inställningarna för Säkerhet och integritet och köra tillägget. Du kanske också måste starta om din Mac. 
  • Du kan även bli ombedd att kontakta utvecklaren för att få hjälp på grund av att tillägget måste uppdateras eller inte kommer att vara kompatibelt med en framtida version av macOS.
  • Meddelandet kan innehålla information om att tillägget kommer att skada datorn och har blockerats.

På en Mac med Apple-chip behöver du kanske först använda Startsäkerhetsverktyg för att ställa in säkerhetspolicyn på Minskad säkerhet och markera kryssrutan Tillåt användarhantering av kärntillägg från identifierade utvecklare.

Systemadministratörer kan också använda Mobile Device Management (MDM) för att hantera äldre systemtillägg

Kontakta utvecklaren vid behov och ta reda på om en uppdaterad version av deras mjukvara är tillgänglig eller planerad. De kanske även kan beskriva hur tillägget ska tas bort eller inaktiveras, samt vilka konsekvenser det medför.

Teknisk information för utvecklare finns tillgängligt i Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives.

 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: