Så här zoomar du in eller ut på en Mac

Zooma hela skärmen eller delar av den med hjälp av dessa hjälpmedelsfunktioner.

Ställa in zoomning

Du ställer in zoomning på Mac-datorn genom att välja Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma. Sedan väljer du bland dessa zoomfunktioner i inställningsfönstret:

Zooma med hjälp av kortkommandon

Zooma med hjälp av rullningsgesten och specialtangenter

Aktivera håll muspekaren över text

Aktivera Touch Bar-zoomning


Zooma med hjälp av kortkommandon

När du har valt Zooma med hjälp av kortkommandon kan du zooma med dessa tangentkombinationer:

Zooma in

Konturer som visar dessa tangenter

Du zoomar in genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och lika med-tecknet (=).

Zooma ut

Konturer som visar dessa tangenter

Du zoomar ut genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och minustecknet (-).

Växla mellan zoom och ingen zoom

Konturer som visar dessa tangenter

Du växlar mellan ingen zoom och din senaste zoomnivå genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och 8.


Zooma med rullningsgesten och specialtangenter

När du har valt Zooma med hjälp av rullningsgesten och specialtangenter kan du trycka på och hålla ned kontrolltangenten medan du rullar med musen eller styrplattan för att zooma. Gå till menyn Zoomstil och välj mellan tre olika zoomstilar: helskärm, delad skärm eller bild-i-bild.

Konturer som visar en simulering av helskärmszoomning

Helskärmszoomning

Konturer som visar en simulering av zoomning på delad skärm

Zoomning på delad skärm

Konturer som visar en simulering av zoomning på bild-i-bild

Zoomning på bild-i-bild

 


Aktivera håll muspekaren över Text

När du har valt ”Aktivera håll muspekaren över text” kan du trycka på och hålla ned kommandotangenten och sedan hålla muspekaren över ett objekt för att visa en större version i hög upplösning av det objektet.

Ställ in storlek, typsnitt, placering och färg på denna text med hjälp av knappen Alternativ i zoompanelen.

Läs mer om håll muspekaren över Text


Aktivera Touch Bar-zoomning

När du har valt Aktivera Touch Bar-zoomning kan du trycka på och hålla ned Touch Bar på din MacBook Pro och visa en större version av Touch Bar på skärmen.

Läs mer om Touch Bar-zoomning

 


Läs mer

Publiceringsdatum: