Så här zoomar du in eller ut på en Mac

Zooma hela skärmen eller delar av den med hjälp av dessa hjälpmedelsfunktioner.

Du ställer in zoom genom att klicka på Apple-menyn  > Systeminställningar och sedan på Hjälpmedel. Klicka på Zoom i sidofältet och välj sedan en av följande zoomfunktioner:

Fönster med zoominställningar


Zooma med hjälp av kortkommandon

När du har valt Zooma med hjälp av kortkommandon kan du zooma med dessa tangentkombinationer:

Zooma in

Du zoomar in genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och lika med-tecknet (=).

Zooma ut

Du zoomar ut genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och minustecknet (-).

Växla mellan zoom och ingen zoom

Du växlar mellan ingen zoom och din senaste zoomnivå genom att hålla ned dessa tre tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando och 8.


Zooma med rullningsgesten och specialtangenter

När du har valt Zooma med hjälp av rullningsgesten och specialtangenter kan du trycka och hålla ned kontrolltangenten medan du rullar med din mus eller styrplatta för att zooma. Gå till menyn Zoomstil och välj mellan tre olika zoomstilar: fullskärm, delad skärm eller bild-i-bild.

Zoom på fullskärm

Zoom på delad skärm

Zoom på bild-i-bild

 


Aktivera Text under pekaren

När du har valt Aktivera text under pekaren kan du trycka och hålla ned kommandotangenten och sedan dra pekaren över ett objekt för att visa en större version i hög upplösning av det objektet.

Exempel på text under pekaren i zoominställningar

Ställ in storlek, typsnitt, placering och färg på denna text med hjälp av knappen Alternativ i zoompanelen. Läs mer om Text under pekaren.


Aktivera Touch Bar-zoomning

När du har valt Aktivera Touch Bar-zoomning kan du trycka och hålla ned Touch Bar på din MacBook Pro och visa en större version av Touch Bar på skärmen. Läs mer om Touch Bar-zoomning.

 


Läs mer

Publiceringsdatum: