Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 10.9.2

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 10.9.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 10.9.2

Släpptes 29 januari 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-3826: Samuel Groß på Google Project Zero

libxml2

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-3867: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz på Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski på Cisco Talos

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: En skadligt utformad webbplats kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta på Google Chrome

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja vilka sidor användaren har besökt

Beskrivning: HTTP-hänvisningsrubriken kan användas för att läcka webbläsarhistorik. Problemet åtgärdades genom att alla hänvisningar från tredje part nedgraderades till ursprungsformatet.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum och Roberto Clapis på Google Security Team

Lades till 3 februari 2020

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Kontexten för ett överordnat DOM-objekt kan felaktigt ha blivit betraktat som säkert

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Lades till 11 februari 2020

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Kontexten för ett DOM-objekt kanske inte hade en unik säkerhetskälla

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Lades till 11 februari 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: