Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.10.3 för Windows

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 12.10.3 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iTunes 12.10.3 för Windows

Släpptes 11 december 2019

CFNetwork

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kunde kringgå HSTS för ett begränsat antal specifika överordnade domäner som tidigare inte fanns i den förhämtade HSTS-listan

Beskrivning: Ett konfigurationsproblem åtgärdades med ytterligare begränsningar.

CVE-2019-8834: Rob Sayre (@sayrer)

Lades till 4 april 2020

CFNetwork Proxies

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team

libexpat

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Tolkning av en skadligt XML-fil kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att uppdatera till expat version 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8835: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Mike Zhang på Pangu Team

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8846: Marcin Towalski på Cisco Talos

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja vilka sidor användaren har besökt

Beskrivning: Ett problem med att information avslöjades fanns i hanteringen av API:et för lagringsåtkomst. Problemet åtgärdades med förbättrad logik.

CVE-2019-8898: Michael Kleber på Google

Lades till 11 februari 2020, uppdaterades 20 februari 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: